DR. EMRAH AKYÜZ: HATAY’DA KURAKLIK SORUNU

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İklim değişikliği tüm dünyada etkilerini arttırıyor. Dünya liderleri iklim değişikliğine karşı çözüm üretebilmek için Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’nde. Tüm dünyanın dikkatinin iklim değişikliği üzerinde olduğu bu dönemde, çevre sorunları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Emrah Akyüz, Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu’da iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık sorununu gündeme taşıdı.

“Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları” ve “Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek” gibi çok sayıda bilimsel kitabın yazarı olan Dr. Emrah Akyüz, iklim değişikliğinin etkilerini arttırması ile Hatay ve çevre illerde kuraklık sorununun daha da tehlikeli boyutlara ulaşacağını belirtti.

created by dji camera

“İklim Değişikliği Dünyanın Karşı Karşıya Kaldığı En Önemli Sorun.”

Artık tüm insanlık kabul etmektedir ki, iklim değişikliği içinde yaşadığımız dönemin en önemli çevre sorunudur. Sanayi Devrimi ile başlayan iktisadi ve toplumsal dönüşüm sera gazlarının salınımının kontrol edilemez boyutlara ulaşmasına neden olarak, iklimlerin kısa süre içerisinde ani şekilde değişmesini tetiklemektedir. İklim değişikliğinin şiddetinin ilerleyen dönemlerde daha da artması ile küresel ölçekte alarm verici boyutta çevre sorunları daha yoğun ve sık görülmeye başlanacaktır. Hem insanlar hem bitkiler hem de hayvanlar iklim değişikliğinin neden olduğu ekolojik yıkım sebebiyle yok olma riski altındadır. Tüm canlıları tehdit eden iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

“Türkiye, İklim Değişikliğinden En Fazla Etkilenecek Ülkelerden Bir Tanesi.”

Küresel ısınma nedeniyle ivme kazanan iklim değişikliği tüm ekolojiyi derinden etkilemektedir. Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan çevrenin iklim değişikliği nedeniyle tahrip edilmesi, tüm dünya için risk teşkil etmektedir. Fakat iklim değişikliğinden tüm ülkelerin aynı oranda etkileneceğini söylemek mümkün değildir. Bazı ülkeler sahip oldukları coğrafi ve iklim koşullardan dolayı küresel iklim değişikliğinden daha fazla etkilenme riski ile karşı karşıyadır. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Çünkü Türkiye’nin içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden bir tanesidir.

“Türkiye’ninSu Kaynakları İklim Değişikliğinden Dolayı Yok Oluyor.”

İklim değişikliği Türkiye’de tatlı su kaynaklarının yok olmasını tetiklemektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin su kaynakları açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğu bilinir. Fakat tuzlu su kaynaklarından bir tanesi olan denizler, insan ihtiyaçları için kullanılamamaktadır. Gündelik hayatımızda kullandığımız su, tatlı su kaynaklarındandır. Türkiye tatlı su kaynakları açısından zengin bir coğrafyaya sahip değildir. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte Türkiye’nin tatlı su kaynakları daha da azalmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini arttırması ile yağışların azalması, tatlı su kaynaklarının da hızla azalmasına neden olarak Türkiye’de kuraklık sorununu tetiklemektedir.

“Hatay ve Çevre İlleri Kuraklık Riski İle Karşı Karşıya.”

Türkiye genelinde baktığımızda iklim değişikliğinden dolayı ortalama sıcaklığın arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, son dönemlerde yıllık don olaylı gün sayısı da azalmaktadır. En önemli sorun ise yağış miktarında gözlemlenen düşüştür. Türkiye’nin Akdeniz yağış rejiminin hâkim olduğu Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin iç ve güney bölümlerinde yağış miktarında iklim değişikliğinin neden olduğu belirgin bir azalma durumu söz konusudur. Yarı kurak iklim tipine sahip olan Hatay ve çevre iller, küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık sorunundan en fazla etkilenmesi muhtemel bölgeleri oluşturmaktadır.

“Kurak Riskine Karşı Sürdürülebilir Politikaların Hayata Geçirilmesi Gerekiyor.”

İklim değişikliği önleyebilmek için küresel ölçekte çevre politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü iklim değişikliği küresel bir sorundur. Fakat bölgesel politikalar ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak mümkündür. Hatay ve çevre illerin iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık sorunu ile mücadele atması gereken adımları üç başlık altında özetlemek mümkündür. Birincisi, mevcut tatlı su kaynaklarının korunması ve bunların rasyonel bir şekilde kullanılmasıdır. Temel ihtiyaçlar dışında tatlı su rezervlerinin kullanımının kısıtlanması gerekmektedir. İkincisi, iklim değişikliği hakkında toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumun iklim değişikliğinin neden olduğu riskler ve bu risklere karşı yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirilmesi, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının salınımın azaltılmasına katkı sağlayabilir. Üçüncüsü, tarımsal faaliyetlerde daha az suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Tatlı su kaynaklarının önemli bir kısmı tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.