İskenderun Belediye Meclisinin ilk toplantısında görüşülen gündem maddeleri

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Meclisinin ilk toplantısında görüşülen gündem maddeleri

GÜNDEM:

1. İskenderun İlçesi Meydan Mahallesinde bulunan 3587 nolu parsel ve yakın çevresinin Park Alanı, Ticaret – Konut Alanı, Konut Alanı, İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan değişiklikler, 14.12.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, 2. askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
2. İskenderun 1.Etap (Karayılan Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
3. İskenderun 2.Etap (Azganlık Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
4. İskenderun 3.Etap (Sarıseki Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
5. İskenderun 4.Etap (Bekbele Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
6. İskenderun 7.Etap (Cırtıman Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
7. İskenderun Denizciler Mahallesini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan değişiklikler, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, 2. askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
8. İskenderun Pirinçlik Mahallesi 1378, 1379 ve 1681 Parseller ve yakın çevresini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 04.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

9. Belediye Meclis Divan Kâtipliğine 2 adet asil, 2 adet yedek üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda yapılan gizli oylamada asil üye olarak Selahattin Sabun, Haydar Güvercin, yedek üye olarak Ali Uyar ve Murat Kayış oy çokluğu ile seçildi.

10. Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekilinin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda yapılan gizli oylamada Meclis 1. Başkan Vekili Gassan Kuran, Meclis 2. Başkan Vekili Emin Dönmez oy birliği ile seçildi.

11. Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda yapılan gizli oylamada Hüseyin Tintaş, Gönül Kütük Güngör ve Esin Işık oy çokluğu ile seçildi.

12. Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda yapılan gizli oylamada Tahsin Öztekin, Gassan Kuran ve Mustafa Gedemen oy çokluğu ile seçildi.

13. İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda yapılan gizli oylamada Emin Dönmez, Ümit Özdemir, Uğur Yayla, Mecit Boğusoğlu ve Ahmet Bülent Bozdoğan oy birliği ile seçildi.

14. İskenderun Körfez Katı Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda asil üye olarak Murat Kayış, yedek üye olarak Ahmet Gökay oy birliği ile seçildi.

15. Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda asil üye olarak Ahmet Gökay, yedek üye olarak Veysi Tarhan oy çokluğu ile seçildi.
16. Meclisin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucunda Meclisin tatil yapmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi.
17. Belediyemizde çalışan kamu personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile ilgili sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Dönmez’e yetki verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, Başkanlık tarafından ilgili meclis gündemi geri çekildi.
18. Belediye Başkanlığının 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.
20. Gündem dışı teklif edilen madde; İlçemiz sınırları içerisinde yapılan inşaatlarda tüm halkımızın can güvenliğini sağlamak maksadı ile inşaat yapılan alanın güvenliğinin(Perde ile kapatılması, Işıklandırma vs.) sağlanmadan İnşaat Ruhsatı verilmemesi ve istenilen güvenlik tedbirlerinin sağlanması sonucunda İnşaat Ruhsatı verilmesi teklifi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

21. Gündem dışı teklif edilen madde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 37.maddesi 1.fıkrasında yer alan Belediye Başkanı Belediye idaresinin başıdır ve temsilcisidir. İSKENT Kent Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. yönetim kurulu ve müdürler kurulunda Belediye Tüzel Kişiliğini temsil etmek üzere yetki verilmesi, tescil taleplerinde Belediye ve bağlı kuruluşun tüzel kişi tarafından temsilen Genel Kurula katılacakların Meclis adına kişi veya kişileri belirlemek, şirketin Müdürler Kurulunu atamak üzere İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez’e yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

22. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre MAYIS/2024 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi sonucunda 02 Mayıs 2024 Perşembe Günü saat 14.00’da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.