İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.02.2023Cumagünü (Bugün) Saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanacak mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

G Ü N D E M MADDDELERİ İSE ŞÖYLE:

1) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi V. Etap (Kent Merkezi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
2) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi VI. Etap (Büyükdere Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
3) İskenderun Karayılan Mahallesi 506 ve 1306 parseller önü liman amaçlı kullanılmak üzere sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
4) Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları, plan açıklama raporu ve ekleri 30 gün süre ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan 9 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
5) Barbaros, Cumhuriyet, Pirireis, Kurtuluş, Hürriyet, Süleymaniye, Yenişehir, Savaş ve Çay Mahallelerinin bölge otoparklarının belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

Sayı : 81814454-105-02- 30.01.2023
Konu: Meclis Gündemi.
-2-
6) İskenderun sınırları dahilinde yer alan ve bütçede ödenek konulması suretiyle ihalesi yapılan Feyezan Kanalı Çevre Düzenlemesi ve Kıyı Tahkimatı Yapım İşi’nin finansmanında kullanmak üzere İller Bankası A.Ş yada Kamu ve Özel Bankalardan nakit veya proje bazlı borçlanma yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve izinin verilmesi ile ilgili ayrı ayrı Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen şekilde Meclis Kararı alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.
7) İskenderun sınırları dahilinde yer alan ve bütçede ödenek konulan ihalesi yapılacak olan asfalt yol kaplama yapım işlerinin finansmanında kullanmak üzere, İller Bankası A.Ş yada Kamu ve Özel Bankalardan nakit veya proje bazlı borçlanma yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve izinin verilmesi ile ilgili ayrı ayrı Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen şekilde Meclis Kararı alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.
8) İskenderun sınırları dahilinde yer alan ve bütçede ödenek konulan ihalesi yapılacak olan parke (dekoratif, kilitli parke, kumlamalı parke, karo, andezit vb.) yol ve kaldırım yapım işlerinin finansmanında kullanmak üzere, İller Bankası A.Ş yada Kamu ve Özel Bankalardan nakit veya proje bazlı borçlanma yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve izinin verilmesi ile ilgili ayrı ayrı Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen şekilde Meclis Kararı alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.
9) İskenderun dahilinde yer alan Ziraat Park Yapım işlerinin finansmanında kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş yada Kamu ve Özel Bankalardan nakit veya proje bazlı borçlanma yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve izinin verilmesi ile ilgili ayrı ayrı Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen şekilde Meclis Kararı alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.
10) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Yapım İşi Projesi işi için 50.000.000,00- (elli milyon)-TL kredi talep edilmek üzere Belediye meclisimizden 02.06.2022 tarih ve 68 karar sayılı meclis kararı alınmış olup, alınan bu meclis kararında kullanılan “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den 50.000.000,00- (elli milyon)-TL kredi kullanılmasına” kısmının, İller Bankası A.Ş.’nin talep ettiği Ek-1’deki örnek meclis kararı formatının kullanılarak; “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Yapım İşi Hakediş Ödemeleri için İller Bankası A.Ş.’den Nakit Kredi kullanılmasına” olarak tadil edilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.

11) İskenderun sınırları dahilinde yer alan ve bütçede ödenek konulan ihalesi yapılacak olan yol yapım malzemesi (bitüm vs.) alım işlerinin finansmanında kullanmak üzere, İller Bankası A.Ş’den nakit veya proje bazlı borçlanma yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve izinin verilmesi ile ilgili Ek-1’de belirtilen şekilde Meclis Kararı alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.
12) İskenderun Pirinçlik Mevkii 1378, 1379 ve 1681 parseller ve yakın çevresinin “1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
13) Belediyemiz sınırlarında bulunan Akçay-Güzelçay, Akçay-Bekbele, Akçay-Suçıkağı, Suçıkağı-Aşkarbeyli Mahallelerine ait oluşturulan sınır haritasının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
14) Mülkiyeti Belediyemize ait Aşkarbeyli Mahallesinde bulunan 2702 Ada 1 Parsel 6599,15 m², Aşkarbeyli Mahallesi 2702 Ada 2 Parsel 6353,35 m², Aşkarbeyli Mahallesi 4295 Parsel 4934.00 m² ve Şevre Mahallesi 627 Ada 2 Parsel 20604.96 m² yüzölçümüne sahip olan parsellerin, satışı yönünde karar alınmasına, alınan meclis kararını uygulamak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.
15) Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İskenderun Akçay Mahallesi 1314 Ada 18 Parsel (3809,88,15 m²) sayılı taşınmazın satışı yönünde karar alınmasına, alınan meclis kararını uygulamak üzere, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi.
16) 2023 Mali yılı içerisinde uygulanmak üzere gelir tarifesinin bölümlerinde parasal tutarlar aynı kalmak şartıyla içerik değişikliği yapılmış olup, tarifenin güncel halinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi.
17) 2023 Yılı Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek olan İskenderun Turizm ve Kültür Festivali çalışmalarına başlamak için Festival Yürütme Kurulu oluşturulacağından 3 adet Meclis Üyesinin seçilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi.
18) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre MART/2023 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.