Belediye Meclisi toplanıyor

Published on:  /   Yorum yapılmamış


İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 04.01.2023Çarşamba günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

Gündem Maddeleri ise şöyle:

1) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi V. Etap (Kent Merkezi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
2) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi VI. Etap (Büyükdere Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
3) Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Belediye Hizmet Binası bitişiğinde, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bulunduğu Sanat Galerisi (Eski Evlendirme Dairesi) olarak kullanılan binanın, iş yurtlarında üretilen ürünlerin satışı için mağaza olarak kullanılması maksadıyla Adalet Bakanlığı İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne 31 Mart 2024 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Belediye Başkanına Tahsis Protokolünü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
4) Belediye Meclisinin 2023 Yılı içerisinde izin yapıp yapmayacağının, izin yapılacak ise izin yapacağı ayın belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
5) Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili yapılacak gizli oylama hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
6) Belediye Meclisimizin 2022 yılı içerisinde yapılan 15 toplantının 12’sine katılmadığı tespit edilen Belediye Meclis Üyemiz İlhan Cengiz GÜRPINAR’ın savunmasının okunması ve meclis üyeliğinin düşürülüp düşürülmemesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
7) Belediye Meclisimizin 2022 yılı içerisinde yapılan 15 toplantının 12’sine katılmadığı tespit edilen Belediye Meclis Üyemiz Abidin GÜNEY’in savunmasının okunması ve meclis üyeliğinin düşürülüp düşürülmemesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.
8) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi 1. Etap (Karayılan Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
9) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi II. Etap (Azganlık Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
10) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi III. Etap (Sarıseki Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
11) İskenderun sınırları içerisinde “İskenderun İlçesi IV.Etap (Bekbele Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
12) İskenderun Karayılan Mahallesi 506 ve 1306 parseller önü liman amaçlı kullanılmak üzere sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
13) Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı paftaları, plan açıklama raporu ve ekleri 30 gün süre ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan 9 adet itiraz dilekçesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
14) Barbaros, Cumhuriyet, Pirireis, Kurtuluş, Hürriyet, Süleymaniye, Yenişehir, Savaş ve Çay Mahallelerinin bölge otoparklarının belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
15) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince görevlendirilecek meclis üyesi seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
16) 2023 Yılı için 2006 yılı ve öncesinde Belediyemizde geçici işçi statüsünde çalışmakta iken, sözleşmeye geçmeyi kabul etmeyen işçiler için 5620 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddenin 2. fıkrası kapsamına dâhil 7 adet geçici işçinin vizelerinin yenilenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
17) Belediyemiz bünyesinde 2022 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılan ve 2023 mali yılında da çalıştırılması öngörülmesi halinde 33 sözleşmeli personele 2023 yılında unvanlarının karşılığında gösterilen ödenecek olan net ücretlerinin belirlenmesi ve sözleşmelerinin yenilenerek çalıştırılmalarıile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

18) Belediyemiz bünyesinde 2023 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen THS 3 mimar, 1 İnşaat Mühendisi için ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
19) Belediyemizde çalışan kamu personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile 01.01.2023 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.