Milletvekili Tülay Hatimoğulları: Gadir Hum Bayramı resmi dini tatil olsun önergesi!

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Zilhicce ayının 18. Gününe denk gelen ve bu yıl 26 Temmuz’da kutlanan Gadir Hum Bayramı, Arap Alevilerinin kutsal bayramlarından biridir. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları; Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil olarak kabul edilmesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi ile iletti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 26.07.2021                                   

 Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ

 HDP Adana Milletvekili

 

Zilhicce ayının 18. Gününe denkgelen ve bu yıl 26 Temmuz’da kutlananGadir Hum Bayramı, Arap Alevilerininkutsal bayramlarından biridir. Türkiye’de ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Arap Alevileri Gadir Hum Bayramı’nın arifesinden ertesi güne kadar esnaf işyerini kapatmakta; işçi, işveren, çiftçi için çalışma yaşamı durmaktadır. Gadir Hum Bayramındatüm gün bütün resmi kurumların açık olması nedeniyle yurttaşlar bayramlaşmada, dini vecibelerini yerine getirmede zorluk yaşamaktadır.

Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’da ve uluslararası insan hakları belgelerinde korunan en temel insan haklarındandır.Anayasa’nın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi ile devletin tüm inançlar karşısında eşit mesafede durması teminat altına alınmıştır.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesi olan “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi de Türkiye’de yaşayan bütün insanları ayrım gözetmeksizin kapsamakta, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme ve özel günlerini yaşamaları güvence altına almaktadır. Bu evrensel hakları gereği; Arap Alevilerinin dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri, kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil olarak kabul edilmesi önemlidir.

Bu bağlamda;

1.Bugüne kadar biz de dahil olmak üzere Meclise birçok sayıda Kanun Teklifi verilmiştir, neden halen Gadir Hum Bayramı resmi dini tatil kabul edilmemiştir?

2.Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesi ve Anayasa’nın din ve vicdan hürriyeti konusundaki eşitlik ilkesi gereğince de Arap Alevilerinin en kutsal bayramı olan Gadir Hum Bayramı’nın resmi dini tatil ilan edilmesi gerekmez mi?

3.Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil ilan edilmesi için tarafınızca adım atılacak mıdır?

4.Toplumun yalnızca bir kesiminin dini gerekliliklerini yerine getirmeleri için her türlü yasal düzenleme yapılmaktayken, diğer kesimlerin bundan mahrum bırakılması eşitlik ilkesini ihlal etmektedir. Bunu değiştirmek için adımlar atılacak mıdır?

5.Arap Alevilerinin yok sayılmaması, taleplerinin karşılanması ve kendilerini eşit yurttaş olarak hissedebilmeleri için çalışmalarınız olacak mıdır?

6.Meclis İçtüzüğüne göre soru önergeleri en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerekirken,Gadir Hum’un resmî tatil ilan edilmesi ile ilgili 2019 ve 2020yıllarındaverdiğimiz soru önergeleri neden cevapsız bırakılmıştır?

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.