Araştırmacı- Yazar M.Adil Çetin’in Hatay’ın Yazar ve Şairleri kitabı çıktı

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Araştırmacı- Yazar M.Adil Çetin’in hazırladığı Hatay’ın Yazar ve Şairleri kitabı çıktı. Bugün Antakya’da gazetecilere  Kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabı, Atatürk Parkı girişindeki Harf Kitap Evi Ve Sohbet Evi inden temin edilebileceği ifade edildi.

Söz konusu çalışmaya başladığında Hatay’ın büyükşehir statüsüne geçmediğini anımsatan yazar, Hatay’ın tüm ilçelerini kapsayan bir çalışmaya olduğunu belirterek “Dolayısıyla Defne Antakya’nın, Arsuz İskenderun’un ve Payas da Dörtyol’un içinde değerlendirilmiştir. İlçeler alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Yazar ve şairler ilçelere göre gruplandırılmıştır. Önce yazar sonra yazar-şair ve daha sonra da şair sıralaması yapılmıştır. Her grup içerisinde yer alan isimler soyadının alfabetik sıralamasına göre sıralanmıştır.” dedi.

Araştırmacı-Yazar M. Adil ÇETİN, kitabın önsözünde çalışmaya yazar ve şair ismi vererek, kitap temin ederek, özgeçmiş göndererek katkı sunan; Mehmet Tekin, Nebih Nafile, A. Vasi Köse, Kadir Aslan, Ali Parlak, Erhan Palabıyık, Serpil Korkmaz’a ve bu kitabın yayımlanmasını sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Araştırmacı-Yazar M. Adil Çetin’in “HATAY’IN YAZAR VE ŞAİRLERİ” adlı on birinci kitabı yayımlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “HATAY’IN YAZAR VE ŞAİRLERİ” adlı kitap 644 sayfa olup içerisinde en az bir kitabı yayımlanmış 393 yazar ve şaire yer verildi. Araştırmacı-Yazar M. Adil Çetin, Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında yeni çıkan kitabıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Antakya’da Eylül 2013 tarihi itibariyle yıllardır eksikliğini hissettiğimiz bir dernek kuruldu. Derneğin kurucularından Sayın Ali Parlak, yapacağı ilk toplantıya beni de davet etmişti. Bu toplantıda Sayın Ali Parlak, kurulan derneğin adının “Hatay Şairler Yazarlar Derneği” kısaca HAŞYAD ve amaçlarının da “Türkçenin doğru ve yaygın kullanılması bilincinin toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. İlimiz tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkar ve dokusuna uygun tanıtımlara öncülük eder.” olduğunu ifade ederek, dernek olarak neler yapılabileceği konusunda biz katılımcılardan da görüşlerimizi istemişti.

 

Bu toplantıda söz alarak şunları söylemiştim: “Öncelikle bu derneğin kurulması çok iyi bir teşebbüstür. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu dernek Hatay’daki şairleri ve yazarları toparlayacak, onlara bir çatı oluşturacak, onlara destek çıkacak bir oluşumdur. Bu dernek, öncelikle Hatay’da ne kadar yazar ve şair varsa ilçe ilçe bir listesini oluşturmalıdır. Bir envanter yapılmalıdır. Bir dergi kanalıyla şair ve yazarlarımızın ürünlerini yayımlayarak kalıcılığını sağlamalıdır. Her liseden en az bir yetenekli öğrenciyi tespit ederek onun gelişmesine, yetişmesine ön ayak olmalıdır. Yeni yetişecek şair ve yazarlara atölye görevi yapmalıdır. Burada genç yetenekleri yönlendirmeli, onlara rehberlik yapabilmeli, şiir ve yazılarını dergide yayımlayarak onları teşvik edebilmelidir. Dernek, şair ve yazarlarımızın ürünlerinin kitap haline getirilmesinde yardımcı olabilir. Valiliğin, kaymakamlıkların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş adamlarının bu kitapların bastırılmasında destekleyici olmaları hususunda aracılık yapabilir.”

 

Toplantıdan sonra Hatay’ın yazar ve şairleri ile ilgili araştırmaya başladım. Hatay’ın en az bir kitabı yayımlanmış ne kadar yazar ve şairi varsa önyargısız ve hiçbir ayrım yapmadan -ayrım gözeterek yapanların bakış açısı ile bakmadan- listesini oluşturmaya çalıştım. Akabinde yazar ve şairlerin özgeçmişlerini hazırlamaya başladım. Unuttuğumuz, ulaşamadığımız isim muhakkak vardır. Hatta ısrarla istememe rağmen bana özgeçmişini, kitabını veya kitabının kapak fotoğrafını vermeyen, göndermeyen de oldu. Kitaptaki yazar ve şairlerin bir kısmı hayatta değil. Bazıları yurt dışında veya Hatay dışında yaşıyor. Çoğu ile birebir yüz yüze görüştüm. Uzakta olanlarla telefonla irtibat kurdum. Hepsinin kısa özgeçmişlerini hazırladım. Sonunda en az bir kitabı yayımlanmış yazar ve şairlerden oluşan “Hatay’ın Yazar ve Şairleri” kitabı meydana geldi.

Bu çalışmaya başladığımda Hatay büyükşehir statüsüne geçmemişti. Dolayısıyla Hatay’ın o zaman 12 ilçesi vardı ve köyler de mahalle olmamıştı. Yaptığım tasnif 12 ilçe üzerinden oldu. Dolayısıyla Defne Antakya’nın, Arsuz İskenderun’un ve Payas da Dörtyol’un içinde değerlendirilmiştir. İlçeler alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Yazar ve şairler ilçelere göre gruplandırılmıştır. Önce yazar sonra yazar-şair ve daha sonra da şair sıralaması yapılmıştır. Her grup içerisinde yer alan isimler soyadının alfabetik sıralamasına göre sıralanmıştır.

Yaklaşık sekiz yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Hatay’ın Yazar ve Şairleri” adlı kitap 644 sayfadan oluşmakta ve içerisinde 393 yazar ve şair bulunmaktadır.

Bir şehir sahip olduğu değerlerle kıymetlenir, önemli olur. O değerlerle anlam bulur. Bu değerlerin çeşitliliği ve çokluğu o ilin önemini ortaya koyar. Bu değer bazen bir sanatçıdır, bazen bir bilim insanıdır, bazen bir devlet adamıdır, bazen bir yöneticidir, bazen bir tarihi eserdir, bazen bir doğal güzelliktir, bazen bir yemektir, bazen bir sanat eseridir, heykeldir, bazen bir yazardır, şairdir, bazen bir kitaptır… Her türlü değerimize sahip çıkmak durumundayız. Eğer değerlerimizi kayıt etmezsek, kayıp ederiz. Bu kitapla yazar ve şairlerimiz kayıt altına alınmış oldu.

Bana bu çalışmada yazar ve şair ismi vererek, kitap temin ederek, özgeçmiş göndererek yardımlarını esirgemeyen değerli dostlarım; Mehmet Tekin, Nebih Nafile, A. Vasi Köse, Kadir Aslan, Ali Parlak, Erhan Palabıyık, Serpil Korkmaz’a ve bu kitabın yayımlanmasını sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’a ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün kitabımın tanıtım toplantısında benimle birlikte olan değerli dostlarım Hatay Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Ali Parlak’a, Kültür Kentleri Birliği Hatay Temsilcisi Nebih Nafile’ye, Emekli İlköğretim Müfettişi İsmet Bozoğlan’a ve Mehmet Gürz’e teşekkürlerimi sunuyorum.”

  1. Adil ÇETİN

(Yazar)

 

17.04.1958 tarihinde Hatay’ın Hassa ilçesinde doğdu.

İlkokulu Hassa’nın Aktepe nahiyesinde, Ortaokulu Antakya ve Kırıkhan’da, Liseyi de Kırıkhan’da okudu. 1976 yılında Adana Eğitim Enstitüsü Matematik bölümüne kayıt yaptırdı. Sonra naklini Bursa Eğitim Enstitüsü’ne aldırarak 1980 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nden Matematik Öğretmeni olarak mezun oldu. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi’nden Matematik Lisans Tamamlama Diploması aldı.

1982 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Muğla’da matematik öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Muğla’dan sonra Kayseri’de ve Kahramanmaraş’ta öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. Yozgat ve İstanbul’da hizmet içi eğitimlere katıldı.

1983 yılında Erzincan’da kısa dönem askerliğini yaptı.

1992 yılında Sağlık Bakanlığı’na geçerek, Hatay ili Kırıkhan Sağlık Meslek Lisesi’ne matematik öğretmeni olarak atandı. Hem öğretmenlik hem de okulun sekiz yıl Müdür Yardımcılığını yaptı.

1999 yılında Hatay İl Sağlık Müdür Yardımcılığına atandı. 2003 yılında Antakya Devlet Hastanesi’ne Müdür Yardımcısı olarak tayin edildi. 2004 yılında mahkeme kararıyla tekrar Hatay İl Sağlık Müdür Yardımcılığına döndü. 02 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Geçici Maddesi ile Hatay “İl Sağlık Müdür Yardımcısı” iken “Araştırmacı” kadrosuna geçirildi. Ancak aynı kararname gereği bir yıl süreyle İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini devam ettirdi.

Ulusal ve yerel ölçüde değişik dergi ve gazetelerde sosyal ve kültürel konularda köşe ve dizi yazıları yayımlandı. Antakya’da yayımlanan “Ülkem” dergisinin “İnceleme Grubu”na dahil edildi. İstanbul’da yayımlanan “Hatay Aylık Kültür ve Keşif Dergisi”nin“Yayın Danışmanları” arsında yer alarak yazılar yazdı. Antakya’da yayımlanan “Gökekin Kültür Sanat Edebiyat Dergisi”nin“Danışma Kurulu”nda ve yazarları arasında olup Editörlüğünü de yapmaktadır. Antakya’da yayımlanan “Güneyde Kültür Fikir ve Sanat Dergisi”nin“Danışma Kurulu”nda bulunmaktadır. Gerçek isminin yanında değişik mahlaslarla da yazılar yazmaktadır. Yayımlanmış birçok kitaba editörlük yaptı.

Ortaokul yıllarında başladığı pul koleksiyonunu devam ettiriyor.

Aralık 2015 tarihinde Hatay Fotoğraf Sanatçıları Derneği (HAFSAD)’da Temel Fotoğraf Eğitim Semineri’ne katılarak sertifika aldı. Amatörce fotoğraf çekiyor.

Dernek, sendika, kooperatif ve vakıf gibi cemiyet faaliyetlerinde yönetici olarak bulundu.

Halen HAŞYAD (Hatay Şairler Yazarlar Derneği) ve İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesidir. İLESAM’ın Hatay İl Temsilcisidir.

Evli ve Alihan adında bir çocuk babasıdır.

 

  1. Adil Çetin’in Yayımlanmış Kitapları

1- Yönetici Nasıl Olmalı?,Bilgeoğuz Yayınları, Haziran 2006

2- Bir Öğretmenin Notları, Ufuk Ötesi Yayınları, Mart 2007

3- Türkeş İçin Ne Dediler?,Bilgeoğuz Yayınları, Aralık 2008

4- Hayat Levhaları, Bilgeoğuz Yayınları, Temmuz 2009

5- Derin Sözler, Berikan Ofset-Matbaacılık, Eylül 2010

6- Bayraklaşan Şiirler, Antakya Belediyesi Kültür Yayınları, Mart 2013

7- Hatay Kitapları, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Mayıs 2015

8- Her Gün Bir Fıkra, Murat Sabah Basım Yayın, Nisan 2016

9- Hayat Dersleri, Murat Sabah Basım Yayın, Mayıs 2016

10- Yazılı Kaynaklarda Hassa, Akdeniz Ofset-Sürekli Form, Mayıs 2019

 

Editörlük Yaptığı Bazı Kitaplar

1- Kır Çiçekleri/ZekeriyeOkcu (2015)

2- Kendi Penceremden Memleket Meseleleri/İsmet Bozoğlan (2015)

3- Ellerim Tuşlara Tutsak/Ali Parlak (2016)

4- Aşka Kefen Biçilemez/Hasan Konç (2016)

5- Dil Demindeyken/Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu (2018)

6- Yankı/Zeynel Abidin Payas (2018)

7- Dört Mevsim Güz Oldu Bana/Hüseyin Celil (2018)

8- Kalemden Hasret Sızdı/Muhittin Alaca (2018)

9- Yaşamın Perdesini Aralayan Öyküler/Nevra Çağlayan (2018)

10- Peki Kimdir Bu Veteriner Hekim?/Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu (2018)

11- Deli Sevdası/Eşref Azğın Türkeri (2019)

12- Annem ve Ben/Yekta Çağlayan-Nevra Çağlayan (2019)

13- Yürekler Dile Geldi/Ortak Kitap (2019)

14- Canlar Özü Atasözü/Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu (2019)

15- Çayımda Yâr Demlenir/Zeynel Abidin Payas (2020)

16- Veteriner Hekimle İbadet/Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu (2020)

ÖNSÖZ

Antakya’da 4 Eylül 2013 tarihi itibariyle yıllardır eksikliğini hissettiğimiz bir dernek kuruldu. Derneğin kurucularından Sayın Ali Parlak, 5 Ekim 2013 Cumartesi günü akşamına TÜRKAV’da yapacağı toplantıya beni de davet etmişti. Bu toplantıda Sayın Ali Parlak, kurulan derneğin adının “Hatay Şairler Yazarlar Derneği” kısaca HAŞYAD ve amaçlarının da “Türkçenin doğru ve yaygın kullanılması bilincinin toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Dernek bu faaliyetleri kamu yararını gözeterek yapar. Yaşayan kelimelerin korunmasından yana olduğu gibi Türkçede karşılığı olan kelimeler yerine yabancı kelimelerin kullanılmasına karşıdır. İhtiyacı halinde alınan yabancı kökenli kelimelere kendi sesimizin verilmesinden yanadır. Dili, bir milleti meydana getiren en önemli unsur olarak görür. Türkçenin yaygın kullanımı konusunda yapılan bütün çalışmaları destekler, imkânlar dâhilinde katılır. İlimiz tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkar ve dokusuna uygun tanıtımlara öncülük eder.” olduğunu ifade ederek, dernek olarak neler yapılabileceği konusunda biz katılımcılardan da görüşlerimizi istedi. Sayın Ali Parlak’ı dinlerken, Sayın Mehmet Tekin’in 1993 yılında hazırlamış olduğu ve dönemin Hatay Valisi Sayın Utku Acun’un o dönemin İl Genel Meclis Üyesi rahmetli babam Ali Çetin’e armağan ettiği, Hatayla ilgili yazı ve şiirleri ihtiva eden Hatay Antolojisi adlı eserin Sunuş yazısında yazar Sayın Mehmet Tekin’in şu cümlesi aklıma geldi: “Böyle bir antolojiden sonra belki ilk yapılması gereken şey, Hatay’ın edebiyat tarihini yazacak olanlara kaynak olabilecek biyografi çalışmalarını hızlandırmaktır. Bu çalışma on yıl sürdüğüne göre, belki bir on yıl da biyografilerin hazırlanması sürebilir. Ama hiç olmazsa geleceğe daha bol ve güvenilir malzeme bırakabiliriz.”

Bu toplantıda söz alarak şunları söyledim: “Öncelikle bu derneğin kurulması çok iyi bir teşebbüstür. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu dernek Hatay’daki şairleri ve yazarları toparlayacak, onlara bir çatı oluşturacak, onlara destek çıkacak bir oluşumdur. Bu dernek, öncelikle Hatay’da ne kadar yazar ve şair varsa ilçe ilçe bir listesini oluşturmalıdır. Bir envanter yapılmalıdır. Bir dergi kanalıyla şair ve yazarlarımızın ürünlerini yayınlayarak kalıcılığını sağlamalıdır. Her liseden en az bir yetenekli öğrenciyi tespit ederek onun gelişmesine, yetişmesine ön ayak olmalıdır. Yeni yetişecek şair ve yazarlara atölye görevi yapmalıdır. Burada genç yetenekleri yönlendirmeli, onlara rehberlik yapabilmeli, şiir ve yazılarını dergide yayınlayarak onları teşvik edebilmelidir. Dernek, şair ve yazarlarımızın ürünlerinin kitap haline getirilmesinde yardımcı olabilir. Valiliğin, kaymakamlıkların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş adamlarının bu kitapların bastırılmasında destekleyici olmaları hususunda aracılık yapabilir.”

Bu vesileyle hemen araştırmaya başladım. Hatay’ın en az bir kitabı yayımlanmış ne kadar yazar ve şairi varsa önyargısız ve hiçbir ayrım yapmadan -ayrım gözeterek yapanların bakış açısı ile bakmadan- listesini oluşturmaya çalıştım. Akabinde yazar ve şairlerin özgeçmişlerini hazırlamaya başladım. Unuttuğumuz, ulaşamadığımız isim muhakkak vardır. Hatta ısrarla istememe rağmen bana özgeçmişini, kitabını veya kitabının kapak fotoğrafını vermeyen, göndermeyen de oldu. Kitaptaki yazar ve şairlerin bir kısmı hayatta değil. Bazıları yurt dışında veya Hatay dışında yaşıyor. Çoğu ile birebir yüz yüze görüştüm. Uzakta olanlarla telefonla irtibat kurdum. Hepsinin kısa özgeçmişlerini hazırladım. Sonunda en az bir kitabı yayımlanmış yazar ve şairlerden oluşan “Hatay’ın Yazar ve Şairleri” kitabı meydana geldi.

Bu çalışmaya başladığımda Hatay büyükşehir statüsüne geçmemişti. Dolayısıyla Hatay’ın o zaman 12 ilçesi vardı ve köyler de mahalle olmamıştı. Yaptığım tasnif 12 ilçe üzerinden oldu. Dolayısıyla Defne Antakya’nın, Arsuz İskenderun’un ve Payas da Dörtyol’un içinde değerlendirilmiştir. İlçeler alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Yazar ve şairler ilçelere göre gruplandırılmıştır. Önce yazar sonra yazar-şair ve daha sonra da şair sıralaması yapılmıştır. Her grup içerisinde yer alan isimler soyadının alfabetik sıralamasına göre sıralanmıştır.

Bana bu çalışmada yazar ve şair ismi vererek, kitap temin ederek, özgeçmiş göndererek yardımlarını esirgemeyen değerli dostlarım; Mehmet Tekin, Nebih Nafile, A. Vasi Köse, Kadir Aslan, Ali Parlak, Erhan Palabıyık, Serpil Korkmaz’a ve bu kitabın yayımlanmasını sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. “

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.