Tülay Hatimoğulları SASKİ Sayıştay Raporunu Meclise taşıdı

Published on:  /   Yorum yapılmamış

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Sayıştay Denetim Raporunda; hesaplarda 9.112.487,71 TL tutarındaki Hataya, onay alınmadan yapılan devasa borçlanmaya, Belediye Kanunu Hükümlerine göre belirlenen borçlanma sınırının kat kat aşılmasına ve çeşitli usulsüzlüklere/hak gasplarına yer verildiği iddiasını TBMM’ye taşıdı.
HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, SASKİ Sayıştay Raporunda yer alan bulguları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiği soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylutarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.12.2020

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Sayıştay Denetim Raporuna göre; “Taşınmaz envanterinin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmaması”ve “Güvence bedellerinin güncel rakamlarla kayıtlarda yer almaması” başlıkları altında iki önemli bulgu mevcuttur. Sahip olunan arazilerin, arsaların ve binalarıngerçek değerleri raporda yer almamıştır. Kamu idaresinin 2019 yılı muhasebe kayıtlarında; alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı tutarlar kayda alındığı tarihteki güvence bedeli esas alınarak kaydedilmiş, ancak sonraki yıllarda herhangi bir güncelleme yapılmadığı görülmüştür.Bu durum, hesaplarda 9.112.487,71 TL tutarında hataya sebep olmaktadır.

Sayıştay Raporunda; Yönetim Kuruluna Mevzuata uygun olmayanı borçlanma yetkisi verilmesi ve borçlanma için onay alınmaması,Belediye Kanunu Hükümlerine göre belirlenen borçlanma sınırının aşılması, banka hesabının alacak toplamı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabının borç toplamı arasında denklik bulunmaması, işçilerin yıllık izinlerinin Kanuna uygun olarak kullandırılmaması, Şube Müdürlüğü kadrolarına mevzuata uygun olmayan görevlendirme yapılması, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atama ile memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılması ve içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıp-kaçak oranının yüksek olması bulguları yer almaktadır.

Adana MilletvekiliTulay Hatımoğulları Oruç

 

Bu bağlamda;

  • Raporda bahsi geçen taşınmaz envanterlerin gerçek değerlerine Kurum tarafından neden yer verilmemiştir?
  • İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz koşullarında “güvence bedellerinin güncel rakamlarla kayıt altına alınmaması” nedeni ile, hesaplarda oluşan 9.112.487,71 TL tutarındakihata tarafınızca araştırılacak mıdır?
  • İşçi statüsünde istihdam edilmiş olan 60 işçinin 100-370 iş günü arasında birikmiş yıllık ücretli izin hakkı vardır, 10 yılın üzerinde hiç izin kullanmayan işçilerin olduğu tespit edilmiştir.Bu hukuk dışılığı/hak gaspını ortadan kaldırmak için Bakanlığınızca adım atılacak mıdır?
  • SASKİ Genel Kurulu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı olmadan 2019 yılı içerisinde borçlanma yapabileceği miktar en fazla 49.056.078,40 TL olabilirken; onay alınmadan yapılan borçlanma miktarının 145.359.138,41 TL olduğu tespit edilmiştir.Bununla ilgili Bakanlığınızca bir adım atılacak mıdır?
  • Belediye Kanunu Hükümlerine Göre; Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının borçlanabileceği 2019 yılı tavanı490.560.784,03 TL’dir. Oysa Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 2019 yılı sonu itibariyle bilançosuna göre 1.374.091.276,67-TL borcu bulunmaktadır.Kamuya yüklenen bu devasa borç yükü için işlem başlatılacak mıdır?
  • Banka hesabının alacak toplamı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabının borç toplamı arasında 381.786.885,38 TL tutarında hata meydana gelmiştir. Bu hatanın nedeni araştırılacak mıdır?
  • İdare tarafındanŞube Müdürlüğü kadrolarına, sözleşmeli ve işçi personelin görevlendirilmesi mevzuata aykırıdır. Bu usulsüzlüğü engellemek üzere Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?
  • İdare tarafından, 5 yıl içerisinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atama ile atananların, kısa aralıklarla başka kadrolara atanarak bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği tespit edilmiştir.Kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırılık hakkında işlem başlatılacak mıdır?
  • 2017 yılında %54, 2018’de %51 ve 2019 yılı kayıp oranı %49,9 olarak gerçekleşmiş, üretilen su miktarının yarısı oranında su kaybı olmuştur. Su kaybı oranını düşürmek üzere bu İdareler üzerinden gerçekleştireceğiniz çalışmalarınız var mıdır?

 

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.