Azim Şahin: “İmar planı ölü doğmuştur”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Şehir Plancısı Azim Şahin Yeni 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şahin, planın halktan habersiz yapıldığına dikkat çekerek, “Bu plan ölü doğmuştur” dedi.


Azim Şahin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hatay Büyükşehir belediyesi tarafından öncelikle tüm Hatay’ı kapsayan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı yaptırılmış ve onaylanmıştır. Daha sonra da her ilçe için ayrı 1/500 ölçekli nazım imar planı yaptırılmış ve bu planlar da onay aşamasındadır. Her iki planın yapımı sırasında ilçelerin sivil toplum kuruluşları meslek odaları gibi kent yaşamında söz sahiplerinin görüşleri alınmamıştır. Halktan habersiz imar planı yaptırılmıştır. Yapımında katkısı olmayan halkın bu plana sahip çıkması da söz konusu değildir. Kimsesiz bir çocuk gibidir yapılan plan. Şu anda ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planını genel olarak değerlendirecek olursak:
1) Mevcut imar planını yeni planda çoğunlukla korunduğu, kent için yeni bir değişiklik içermediğini söyleyebiliriz. Şöyle ki:

a) Küçük sanayi sitesi olarak önerilen mezarlık gerisi, çöp depolama alanı yanında ki alan yeni planda aynen korunmuştur. Halbuki burası ulaşım açısından neredeyse imkansız bir alandır. Bunun yerine ulaşım imkanı daha kolay olan, teşvik edici bir alan tercih edilebilirdi.
b) Mevcut planda Dumlupınar mahallesi içindeki yolların çoğu park alanı olarak gösterilmiştir. Yeni planda olan bunlar korunmuş. Bilindiği gibi burada ki dar yollar, park olarak kullanabilecek alanlar değildir. Park alanları üzerinde oyun alanlarının tesis edilebileceği boyutta olmalıdır. Ayrıca, bu karar mahallenin yenilenmesi için önünde ki bir engeldir.
2) Yeni plan da terminal alanı olarak yeni sebze halinin olduğu yer gösterilmiştir. Bilindiği gibi buranın E-5 karayolu ile otoyol kavşağının kesiştiği noktadır. Dolayısıyla buraya ulaşım ve dağılım açısından trafikte sorun yaratacak bir alandır. Ana yollarla bu yer arasında bir kavşak düzenlenmesi yoktur. Halbuki bunun yerine mevcut planla da terminal yeri olarak düşünülen liman c kapısı karşısında ki alan gösterilebilirdi.
3) Kent içinden geçen karayolu üzerinde ki alt geçit, üst geçit ve kavşaklar bu planda gösterilmemiştir. Hatta, bu yola çıkış yapan mahalle işi yolların üst geçit ayaklarına rastladığı görülmemektedir.
4) Yeni planda, kentin toplu taşımanın düşünülmediği buna ilişkin bir ulaşım planının olmadığı görülmektedir. Halbuki, kanal boyundan gelen ve yukarı mahallelerden kent merkezine toplu ulaşım imkanları yaratılabilirdi.
5) Kent ekonomisi geliştiren yeni sanayi alanları ile üretime katkı sağlayacak alanlar önerilebilirdi. Sadece sanayi de değil, tarımsal üretime dönük tesis alanları ön görülebilirdi.
6) Kentimizde gelişme alanlarının çok kısıtlı olması (yani deniz ile dağ arasında sıkışmış olması) nedeniyle, kent merkezinde ki ömrünü çoktan tamamlamış mahallelerin yenilenmesinin önü açılabilirdi. Bunu teşvik eden, avantaj sağlayan plan kararları alınabilirdi.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, bu plan ölü doğmuştur. Kentimiz için bir yenilik içermemektedir. Dolayısıyla, bugünden itibaren yeni ufuklar açacak yeni bir plan çalışmamıza başlamakta yarar vardır”

Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.