“Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

TEOG-1’in 09.00’da başlayan ilk oturumu 12.00’de tamamlandı. İlk oturumda; 20 Türkçe, 20 Matematik ve 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu olmak üzere toplamda 60 soru soruldu. Fen ve Teknoloji, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizceden oluşan 60 soruluk 2’nci oturum ise yarın yapılacak.

Sınav sorularını değerlendiren Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları; “Türkçe dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen, Matematik yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bilgi, dikkat, okuma- anlama ve yorumlama becerisini ölçen bir sınavdı” yorumlarında bulundu.

Tülay Uğurludural – Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı; “Türkçe, dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen seçici bir sınavdı.”

Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:

Kazanımlar Merkezi Sınav

Soru Sayısı

Sözcükte anlam kazanımları Sözcüğün ve söz öbeğinin cümleye kattığı anlam, anlam ilişkileri 3
Cümlede anlam kazanımları Cümleyle çelişen ifade, çıkarılacak kesin yargı ve amaç-sonuç ilişkisi 3
Paragrafta anlam kazanımları Paragrafta konu, ana ve yardımcı düşünce, düşünce akışı, paragraf tamamlama, dil ve anlatım özellikleri, hikâye unsurları 8
Dil bilgisi kazanımları Fiilimsiler ve cümlenin ögeleri 3
Noktalama işaretleri kazanımları İki nokta, üç nokta, noktalı virgül, nokta 1
Yazım kuralları kazanımları Büyük harflerin kullanımı, yazımı karıştırılan sözcükler, kısaltmaların yazımı 1
Edebi tür kazanımları Biyografi 1

Kazanımlar doğrultusundaki Türkçe sorularının geçen yıllardaki TEOG sınavlarına göre daha ayırt edici olduğu söylenebilir. Hatalı ya da tartışmalı bir sorunun bulunmadığı bu sınavda zorluk derecesinin yüksek olduğu birkaç soru dikkat çekmektedir. Öğrenciler; sözcükte anlam, paragrafta dil ve anlatım ve edebî türe ait sorularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Yazım, noktalama, fiilimsi ve öge soruları cevabı net olan ama bilgiye hakim olmayı gerektiren sorulardır.

Sınavda sayıca ağırlıklı olan paragraf soruları ise çözüm teknikleriyle analiz edilerek cevaplanmayı gerekli kılmıştır. Türkçe sınavını genel olarak değerlendirdiğimizde soruların dikkatli bir okuma, çıkarım yapma becerisi ve kelime bilgisi isteyen seçici bir sınav olduğu gözlemlenmiştir.

Yahya Cemali – Bahçeşehir Okulları Matematik Bölüm Başkanı;

“Matematik, yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği sınavdı.”

Sınav, genel olarak kazanımların açıkça sorgulandığı, okuduğunu anlama ve adım adım işlem yapma becerisinin ön planda olduğu bir sınavdır. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamaktadır. Sınav orta güçlükte, yeterli düzeyde çalışmış öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur.

Problem olarak sorulan sorular, anlamlı okuma becerisi ve adım adım işlem yapma becerisi gerektirdiğinden öğrencileri zorlayan sorular olmuşlardır. Özellikle kareköklü sayılar konusunun üç sorusu öğrencileri zorlamıştır.

İfadeleri açık ve net olan sınav sorularından yedi tanesi, çözüm yapılıp cevabı bulunan türden değil, tek tek seçenekler kullanılarak cevabı bulunabilecek türdendir.

Yasemin Arayan –Bahçeşehir Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı;

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bilgi, dikkat, okuma- anlama ve yorumlama becerisini ölçen bir sınavdı.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:

Kazanımlar Merkezi Sınav

Soru Sayısı

Kaza ve kader kavramını açıklar. 1
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını açıklar. 3
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 2
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. 4
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 1
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 2
Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler. 1
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2

Sınav 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde bilgi ile birlikte okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Geçen seneki Merkezi Ortak Sınav 1 sorularıyla karşılaştırdığımızda bu yıl ki soruların daha ayırt edici olduğu gözlemlenmiştir. Akıl ve irade ile ilgili soruda anlatılan hikayenin öğrenciler tarafından yanlış yorumlamaya müsait olduğu ve Ayete-l Kürsi’nin anlamı ile ilgili sorunun ancak bilgiye hâkim öğrenciler tarafından yapılabileceği söylenebilir.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.