Samandağ Belediyesi’nden Sosyal Hizmet Yöneteliği

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Samandağ Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği İlan edilerek yürürlüğe girdi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere yardımların yapılması amacıyla sosyal yardım yönetmeliğini faaliyete geçirdi.

 

Başkan Nehir, Ülkemizin Ekonomik, politik, sosyal olarak zor süreçlerden geçtiğini ifade ederek vatandaşların refahına katkı sunmak açısından Belediyelerin her konuda üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

 

Başkan Nehir, Bu kapsamda Samandağ Belediyesi sınırları içinde ,temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede bile sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli yaşlı, düşkün, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler ile deprem ,yangın,sel gibi doğal afetlere maruz kalan muhtaç kişilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlara sosyal hizmetlere ilişkin usul ve esasları düzenlendiğini belirtti.

 

Bu kapsamda Samandağ Belediyesi sınırları içinde ,temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede bile sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli yaşlı, düşkün, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler ile deprem ,yangın, Sel gibi doğal afetlere maruz kalan muhtaç kişilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlara sosyal hizmetlere ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

 

Sosyal Yardımlara ilişkin genel esaslara göre:

-Sosyal Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda ,vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterileceği belirtildi.

 

Sosyal Yardımların Yapılmasında temel amacın ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, içecek, barınma ,yakacak, kırtasiye eğitim, ev eşyası,hasta bezi, çocuk bezi, ulaşım vb. ile tıbbı araç-gereç ,ilaç, rehabilitasyon, amaçlı protez araç gereçleri ve hizmet yardımı vb.gibi temel nitelikteki sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde ilgilisine yardımcı olunmasının hedeflendiği vurgulandı.

 

Başvuruda istenecek belgeler MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir. 1)    Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı. 2)    İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu. 3)    Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu müdürlüğe bildireceği, bildirmediği taktirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge veya beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları belediyeye genel hükümlere göre faizi ile geri vereceğine dair taahhütname. 4)    Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler. 5)    Yukarıdaki belgelere istinaden oluşturulan başvuru dosyasına Müdürlük personelinin yerinde yapmış olduğu tespit tutanağı eklenilir. 6)    Müdürlüğe başvuru formu (ilk defa yapılan başvurularda aranır), 7)    Öğrencilerden öğrenim belgesi veya kazandığı okulu gösteren belge ve/veya başarı belgesi, 8)    Rahatsızlık durumu bulunanlardan durumunu belirten rapor, istenir.

Kategori:
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.