İskenderun Kadın Platformu Av. Sert: “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin tek taraflı olarak ayrılması sürecinin bugün itibarıyla resmileştiğine dikkat çeken İskenderun Kadın Platformu  Dönem Sözcüsü Av. Mehtap Sert, “susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” dedi.

İskenderun eski Bitpazarındaki parkta kitlesel açıklama yapan Av. Mehtap Sert, şu açıklamayı yaptı:

Temelini kadınların yüzyıllardır mücadelesini verdikleri ve savundukları eşitlik talebi oluşturan İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının geri alınması, sözleşmenin yeniden yürürlüğe girerek yükümlülüklerinin uygulanması amacıyla bugün Türkiye’nin dört bir tarafından kadınlar ve kadın artılar yine sokaklarda. Bizler kazanılmış haklarımızdan, hayatlarımızdan ve güvencemiz İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyen kadınlarız .(kadın yaşam özgürlük)

Temel bir insan hakları sözleşmesinden iç hukuka ve uluslararası hukuka açıkça aykırı bir şekilde çekilme kararının ne Avrupa Konseyi’nde ne de dünyada başka bir örneği bulunmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin amacı kadınları ve ev içi şiddete maruz kalan herkesi korumaktır. Türkiye’nin kendi anayasasına ve aynı zamanda uluslararası hukuka aykırı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, Avrupa Konseyinin temel değerlerinden açık bir ayrılış anlamına gelmektedir. Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararının, Polonya, Macaristan gibi popülist ve otoriter hükümetlere sahip Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararının, Polonya, Macaristan gibi popülist ve otoriter hükümetlere sahip Taraf Devletler ve sözleşmeye itirazların yapıldığı diğer ülkeler için benzer şekilde hareket etmeye teşvik edici bir etki yaratma ihtimalini de vurgulamak gerekir. Bu nedenle, gerekli adımları atma yönünde herhangi bir tereddüt gösterilmesi, konsey genelinde İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini özellikle de LGBTİ+ haklarını tehlikeye atacaktır. Her ne kadar Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermemiş olsada çekilme kararının anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye götürülmüş olması nedeniyle, öncelikle, hükümetin sözleşmeden çekilme kararına dair ilettiği bildirimi geri alınması için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.(yaşasın kadın mücadelemiz )

Söylemekten yorulmadan ısrarla inatla tekrar ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimi anayasaya ve uluslararası insan hakları normlarına aykırıdır, hukuksuzdur.

Dünyadaki toplumsal cinsiyet karşıtı saldırılara karşı ulusötesi, kesişimsel bir  şekilde sesimizi birleştirdik, bu saldırılar karşısında geri adım atmayacağız.

Kararlıyız, herkes için toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekleşinceye, şiddetin ve ayrımcılığın olmadığı eşit bir yaşam talebimiz karşılanıncaya kadar mücadele edeceğiz.

Sözleşmeden çekilme girişimi, insan haklarına, özellikle de  kadın ve LGBTİ+ haklarına karşı küresel saldırıların doruk noktasıdır.

İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atmak; eşitlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden geri adım atmak demektir. Sözleşmeden çekilme kararı yok hükmündedir. Cumhurbaşkanı, kararını bir an önce geri almalıdır.

Çok renkli kadın kimliğimizle haykırıyoruz. İstanbul sözleşmesi bizim. Vazgeçmiyoruz.

(Sözleşme bizim vazgeçmiyoruz)”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.