İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 01.10.2021Cuma günü Saat 15.00’da (Bugün) Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

Gündem maddeleri ise şöyle:

G Ü N D E M:

  • Mıntıka 718 nolu parselde kavşak noktasında köşe kırığını kaldırmaya yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili komisyon raporu.
  • Belediyemizin 2020-2024 döneminin kalan 2022-2024 dönemlerine ait Stratejik Planının güncellenmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.
  • Belediyemizin 2022 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.
  • Belediyemizin 2022 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
  • Belediyemizin 2022 Yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler Tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
  • İller Bankası (İlbank A.Ş.) Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yapılmasına ve borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya gerekli yetkinin ve iznin verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
  • Zabıta personellerine 2022 yılı için ek çalışma ücretlerine sınır getirilmesi halinde ek çalışma ücretinin nüfus sayısına göre en üst sınırdan ödenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi.
  • Geçici Hayvan Bakım Evinde kullanılmak üzere 1 adet 2021 Model Ford Custom 340L Van (2+1) 2.0L EcoBlue 130 PS EU6.2 Uzun Şasi Trend marka araç (sokak kedisi ve köpeklerini toplama aracı) ile 1 adet Ford Custom 320S Kombi (5+1) 2.0L Ecoblue EU6.2 170 PS Kısa Şasi Deluxe marka (Denetleme) aracının Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü teklifi.

    -2-

9) Belediyemiz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere emlak vergi değeri ile emlak vergi borcunun elektronik ortamda sağlanması hakkında sorgulamanın yapılması maksadı ile Tapu Müdürlüğü ile protokol imzalamak amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya sözleşme yapmak konusunda yetki verilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğü teklifi.

10) 657 Sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memur personelin terfi ve intibaklarının aksatılmadan yapılabilmesi, tıkanmış olan kadroların mükteseplerine uygun hale getirilmesi için dolu kadro cetvellerine göre kadro tadillerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

11) Belediyemiz bünyesinde 2021 Mali Yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen 1 adet Mühendis ve 1 adet Şehir Plancısı için ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ve tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.

12)Şevre mıntıkası 1248 ada içerisinde yer alan 1-4-5-6-14-15-20-22 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

13) Frençiftliği 3586 parsele yönelik ‘’Belediye Hizmet Alanı (Geçici Hayvan Bakım Evi)’’ olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıDeğişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

14) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre Kasım/2021 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

 

 

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.