İllerin mutasyon analizleri açıklanmadı… “Aşı Hakkında Merak Ettikleriniz” TBMM’de

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Tülay Hatimoğulları Oruç HDP Adana Milletvekili, “Aşı Hakkında Merak Ettikleriniz” TBMM’ye sundu

TTB’nin aşı, aşılama ve toplumsal bağışıklık ile ilgili olarak düzenlemiş olduğu panelde yapılan değerlendirmeleri,  Adana ve tüm illerin açıklanmayan mutasyon analizlerini, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi.

Aşağıdaki sorularımın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18.02.2021

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Şubat 2021 tarihinde aşı, aşılama ve toplumsal bağışıklık konularına ilişkin “Aşı Hakkında Merak Ettikleriniz” başlıklı düzenlediği çevrimiçi panelde;dünya genelinde aşı dağıtımındaki adaletsizlik, aşı yokluğunun toplumsal bağışıklık için oluşturduğu risk, Türkiye’de virüs ve aşı üzerine yürütülen çalışmalara sunulan olanakların sınırlılığı, Sağlık Bakanlığı’nın veri paylaşımında şeffaflıktan uzak tutumu, aşı karşıtlığının giderilmesi gerekliliği, farklı risk gruplarının ve toplumsal kesimlerin hastalıktan etkilenmesi konuları vurgulanmış, ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut’un basına yaptığı açıklamada ise; koronavirüs mutasyon analizlerinin haftalık olarak il bazlı açıklanması gerektiğini söylemiştir. Sahadan gelen verilerin, yoğun bakımda yatanların yaşgrubunun düştüğünü gösterdiğini, yaş gruplarına göre ve bölgesel olarak mutasyon açıklanırsa etkilerinin daha net görüleceğini açıklamıştır.

 

Bu bağlamda;

  1. Aşılama süreci planlandığı gibi gitmekte midir?
  2. Tüm toplumun aşılanması sağlanacak mıdır?
  3. Aşılama nedeni ile Aile Sağlık Merkezlerinde oluşan yoğunluğu gidermek için çalışmalarınız var mıdır?

4.Yoğunluğun yaşanmasının engellenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ayrı aşı merkezleri neden kurulmamıştır?

5.Virüs ve aşı üzerine yürütülen çalışmaların artırılmasına yönelik Bakanlığınızca adımlar atılacak mıdır?

6.Adana’da sağlık emekçilerinin aşılanma oranı nedir?

7.Adana’da yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarının sayısı ve yaş grubu nedir?

8.Adana’da koronavirüs mutasyon analizi yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa durum nedir?

  1. Adana’nın ve tüm illerin mutasyon analizleri neden açıklanmamaktadır?
Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.