Şahin sordu: “2013-2019 yılları arası çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayısı nedir?”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

CHP’Lİ ŞAHİN: ADALET BAKANLIĞI KENDİ GENELGESİNİ UYGULAMIYOR 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin, Çocuk İzleme Merkezlerini Meclis’e taşıdı. Cinsel istismara uğrayan çocukların ifadelerinin alınması sürecinde çocukların ikinci kere travmatize edildiklerini belirten Şahin, Bakanlığın konuya ilgili yayınladığı genelgeye uymadığını söyledi.

CHP’li Şahin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde çocuk ve kadınlara yönelik işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardason günlerde yaşanan artış yaşandığını belirterek, “Bu suçlara yönelik soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl yürütüldüğü konusunda endişelerini de beraberinde getirmektedir.” dedi. Özellikle çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar suçlarında çocukların ifadelerinin uygun koşullarda alınmadığı için çocukların ikincil olarak travmatizeedildiklerini vurgulayan Şahini, Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili yayınladığı genelgeye de uymadığını söyledi.

 

Türkiye’de kaç kurum ve/veya hastanede Çocuk İzleme Merkezi var?

Şahin, Bakan Gül’e konuyla ilgili şu soruları yöneltti:  Hatay ile ve ilçelerinde 2013-2019 yılları arasında yıllar itibarıyla çocukların cinsel istismarı suç ve karar sayısı nedir?

  1. Bakanlığınız tarafından yayımlanan 170 no’lu genelge kapsamında cinsel istismar suç soruşturmalarında mağdur çocukların adli ve tıbbi işlemlerinin bu alanda eğitimli personelin görev yaptığı Çocuk İzleme Merkezlerinde dinlenmesi gerekliliğinin altı çizilmiştir. Türkiye’de kaç kurum ve/veya hastanede Çocuk İzleme Merkezi bulunmaktadır? Hatay il ve ilçelerinde Çocuk İzleme Merkezleri var mıdır?
  2. Her il ve ilçede Çocuk İzleme Merkezlerinin kurulması ve etkin uygulanması konusunda programınız nedir? Çocuk İzleme Merkezi bulunmayan il ve ilçelere bu merkezlerin ne kadar sürede kurulması hedeflenmektedir?
  3. Çocuk İzleme Merkezi bulunmayan il ve ilçelerde mağdur çocuğun ifadesinin alınması işlemi nasıl sağlanmaktadır? Bu konuda bu alanda eğitimli uzman kişi ve kuruluşlardan yardım alınmakta mıdır? Cinsel istismara uğrayan mağdur çocukların ikincil olarak örselenmesi ve travmatize olmasını önlemek için ne gibi tedbirler alınmakta, mağdur çocuğun süreci travmatize olmadan ve örselenmeden atlatabilmesi konusunda hangi çalışmalar yürütülmektedir?
  4. Cinsel istismar mağduru çocukların fail ile yüzyüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde adli görüşme odalarının kurulması gerekliliği söz konusu genelgede belirtilmektedir. Adli görüşme odaları etkin olarak kullanılmakta mıdır? Türkiye’de kaç il ve ilçe adliyesinde adli görüşme odası var mıdır? Hatay ili ve ilçelerinde adli görüşme odaları bulunmakta mıdır?
  5. Söz konusu genelgede cinsel istismar suç mağdurları ile temas halinde olan kamu görevlilerin mağdura yaklaşımına ilişkin ilke ve davranış kurallarını içeren “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu” hazırlanması gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de söz konusu personele gerekli eğitimler verilmiş midir? Hatay il ve ilçelerinde bu alanda çalışan kamu ya da hastane çalışanları gerekli eğitimler almış ve bu konuda yeterli bilgiye sahip midir?
  6. Genelgede cinsel istismara uğramış mağdur çocukların ikincil örselenmesi ve travmatize olmasının önüne geçilebilmesi için ifadesinin uzmanlar eşliğinde bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması gerektiği ifade edilmektedir. Cinsel istismar mağduru çocukların ifadeleri hangi ortamlarda ve nasıl alınmaktadır? Genelge çerçevesinde çocuğun ifadesinin uzmanlar eşliğinde bizzat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından alınması gerekliliği çocukların ruh sağlığının korunması amacıyla etkin olarak işletilmekte midir? Bu konuda nasıl bir denetim sağlanmaktadır? Cumhuriyet Savcısı yerine kolluk kuvvetlerinin ifade aldığı olay ve vaka yaşanmış mıdır? İfadeyi alan kolluk kuvvetlerinin bu konuda bir yetkisi ve gerekli eğitimi, bilgisi var mıdır?
  7. Genelge çerçevesinde cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde Cumhuriyet Savcısına anında bilgi verilmesi ve Savcının da derhal soruşturma başlaması gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda bu suçlar kapsamında Cumhuriyet Savcısına anında bilgi verilmekte midir? Hatay il ve ilçelerinde bu şüphe ile olan olayların kaçı hakkında soruşturma başlatılmıştır? Bu prosedürün etkin olarak işletilmesi konusunda nasıl bir denetim yapılmaktadır?
  8. Hatay il ve ilçelerinde 2013-2019 yılları arasında cinsel istismar şüphesi olmasına rağmen soruşturma açılmayan kaç olay gerçekleşmiştir? Bu konuda herhangi bir görevli hakkında işlem yapılmış mıdır?
  9. Cinsel suç soruşturmalarında yaşanan eksiklik ve gecikme nedeniyle birbirinden farklı değerlendirme ve uygulamalara gidilmesi mağdur ve yakınları kadar toplumun da adalete olan inancını olumsuz etkilemiyor mu?
Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.