Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete / 28145 Sayılı yönetmeliği hatırlattı.

Nermin Yıldırım Kara Yönetmelik ile ilgili açıklamasında; şunlara dikkat çekti. Yönetmeliğin amacı; yolcu beraberinde gelen tek tırnaklı hayvanlar dışındaki ev ve süs hayvanları hariç,diğer canlı hayvanların ülkeye girişinde tabi olacağı veteriner kontrollerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Anılan Yönetmeliğe göre Veteriner Sınır Noktası Kontrol Müdürlüğünde, merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla yürütülen belge,kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü kapsamaktadır.

Bu bağlamda hayvan ithalatında aşağıdaki sorularımızın gereklerinin uygulanması ve cevapları insan ve toplum sağlığı açısından çok önemli olup kamuoyunda kafalarımızdaki soruların açıklığa kavuşması bakımından önemlidir.
Canlı hayvanların Sertifikalarında ve ya belgelerinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat ile belirlenmiş hangi garantileri karşılamakta ? Sevkıyatların daha önceden reddedemedikleri ile ilgili bir tespit yapılmış mıdır?
Veteriner Sınır Noktasına gelen hayvanların fiziksel kontrolleri nasıl yapılmaktadır ?
Hayvanlara eşlik eden sertifikalarda veya belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla nasıl bir klinik muayene yapılmaktadır ?

Hangi hallerde ve ulusal mevzuat çerçevesinde yapılması öngörülen laboratuvar testleri yapılmaktadır
Hangi hallerde numuneler kalıntı açısından incelenmekte ve analiz yapılmaktadır
Numuneler,veteriner sağlık sertifikasında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü için hangi onaylı laboratuvara gönderilmektedir ?
Sevkıyattaki tüm hayvanlar kontrol edilmekte midir ? hayvan miktarının fazla olması durumunda
sevkıyatın kontrolü nasıl yapılmaktadır ?
Yönetmeliğin 7.maddesi (5)fıkrasında da bahsedildiği üzere klinik muayeneler,tüm hayvanların görsel muayenelerini mi içermektedir ? Klinik muayene bütün sevkıyatı temsilen seçilen minimum 10 hayvan olacak şekilde hayvanların en az % 10 nu üzerinden yürütüldüğü düşünüldüğünde 20.000-25.000 adet büyük baş hayvan sevkıyatının olduğu limanlarda Veteriner Sınır Noktası kontrol müdürlüklerinde kontrol işlemleri kaç veteriner ile kaç günde tamamlanmaktadır?

Kontroller sonucunda, ülkeye girişi yasaklanmış bir yabancı ülke veya bir bölgeden,insan ve hayvan sağlığı için risk teşkil eden bir hastalık şüphesi veya varlığı tespit yapılmış mıdır?

ihracatçı ülkenin,ulusal mevzuatlarımız tarafından belirlenen şartları karşılayamadığı sevkıyatlar var mıdır?”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.