“Rezerv yapı alanı belirsizlik sarmalında”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Depremin en çok vurduğu Hatay’da rezerv alanı kaygıları gün geçtikçe büyüyor. Bazı vatandaşlar rezerv alanının özel mülkiyeti hiçe saydığını düşünürken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadullah Ergin TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’nın  rezerv alanı ile ilgili yanıtlamasını istediği soruları kamuoyu ile paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadullah Ergin rezerv alanı ile ilgili şu soruları yöneltti.


1. Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelere ilişkin, kanunda öngörülen süreç çerçevesinde bir yol haritası oluşturulmuş mudur?

2. Böyle bir planlama yapılmış ise merakla bekleyen ve belirsizlik sarmalında olan binlerce hak sahibine, muhtarlara, STK’lara ve Belediyelere gerekli tebligat ve bilgilendirme işlemleri yapılmış mıdır?

3. Rezerv yapı alanı içinde kalan özel mülkiyet haklarının ne surette korunacağı konusu karara bağlanmış mıdır? Bu kapsamda hazırlanan ve hak sahibi ile idare arasında yapılan anlaşma ile hak kaybının önünü alan bir sözleşme/taahhütname yapılmış mıdır?

4. Sık sık deprem bölgesinde yapılan tüm inşa süreçlerinde “Hak sahiplerinin hakları korunacaktır.” türünden açıklamalar yapılmaktadır. Ancak “Nasıl” yapılacağı konusunda bu güne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Neden?

5. Depremin üzerinden 10 ay geçti, 11. aydayız. Bugüne kadar afet sonrası sürecin yönetilmesinde makul, tutarlı ve güven veren bir uygulama kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bugünden sonra yapılacaklara dair takvimlendirilmiş bir iş planınız var mıdır? Var ise ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz?

Yukarıdaki soruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yanıtlamasını Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun mülkiyet hakkının ihlali eleştirilerine rağmen TBMM’de kabul edilerek 9 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsatan Ergin, “Bu kanun kapsamında Hatay İli Antakya ve Defne İlçeleri sınırları içerisindeki 207,35 hektar büyüklüğüne sahip alan; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin 13/11/2023 tarihli oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmiştir.” hatırlatmasını da yaptı.

i

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.