HATAY ÖZEL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİDİR

Published on:  /   Yorum yapılmamış

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depreminde en çok hasar alan şehrimiz Hatay’ın Özel Afet Bölgesi ilan edilerek, şehrin tekrar yaşanabilir hale gelmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması istemiyle, ekonomik anlamda destek ve imtiyazların uygulanmasının gerekliliğini vurguladığı iki soru önergesi verdi.

CHP’li Milletvekili Yıldırım Kara, Hatay’da yaşanan deprem sonrası işyerlerinin yıkılması, binlerce çalışan ve işverenin hayatını kaybetmesinin yanında yaşanan zorunlu göç dalgası nedeniyle iş gücü piyasasının altüst olduğunu vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Yaşadığımız depremde binlerce işyerinin yıkılması veya ağır hasar almasından dolayı işletmelerin faaliyetlerini durdurmalarının yanında tarım sektöründe de görülen iş gücü açığı kent genelinde ticari faaliyetlere ket vurmuştur. Hatay’ın tekrar kalkınması ve zorunlu göç eden nüfusun geri dönebilmesi için eski ekonomik gücüne kavuşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşanan felakette alınan hasar gözönünde bulundurularak, özellikle ekonomik anlamda ihracatçılar, sanayiciler ve diğer sektörlerdeki yatırımcılar için vergi muafiyetinden, destek ve teşviklerin arttırılmasına kadar iyileştirici imtiyazlar ivedilikle uygulanmalıdır” dedi.

HATAY GENELİNDE YATIRIMCILARA İMTİYAZLAR UYGULANMALIDIR
CHP’li Milletvekili spesifik önerileri sıraladığı konuşmasında şunları kaydetti:
1. Kentteki ihracatçıları teşvik etmek, kalkındırmak ve sürdürülebilir karlılıklarını temin etmek amacıyla kısmen de olsa verilen sübvansiyonların nispetini artırmak, ayrıca temel gıda maddeleri ile sert çekirdekli meyve ve sebze ihracatını da kapsayacak hale getirilmesi gereklidir.
2. İşveren üzerindeki yükü azaltmak adına, deprem bölgesinde ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelerde çalışan işçilerin SGK Primlerinin kısmen veya tamamen Hazine tarafından karşılanması ve de vergi yükünü azaltıcı şeklinde bir istisna ya da muafiyet sağlanmalıdır.
3. Tahakkuk eden cari dönem vergilerin (Kurum Geçici Vergi-2022 Yılı Kurumlar vergisi) depremden en çok etkilenen illerden biri olan HATAY ‘da cüzzi bir oran üzerinden hesaplanmalıdır.
4. Halen Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağımsız Vergi Dairelerinin hak ve yükümlülükleri kâğıt üzerinde niyabeten Mersin il ve ilçelerine dağıtılmıştır.
5. Bu sistemin işlerliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin hakkı olan KDV iadelerinin hızlı ve tek elden yapılması, bu konudaki sorunlarının tespit edilip ona göre değerlendirilmesi, vergi dairelerinin kendi yetki alanında çalışmalarının ihyası için KDV ihtisas vergi dairesi acilen kurulmalıdır.
6. Teminat Mektupları ile alınan KDV iadelerinde Teminatın 5 iş günü içerisinde çözülmesi kanuni zorunluluk olduğundan, yaklaşık 6 aylık süre içerisinde çözülmeyen teminat mektupları ile işlem görmeyen YMM Tasdik Raporlarının işlevsel konuma getirilmesi için idarenin çalışma yapması gerekmektedir.
7. Defter ve belgelerin zayi olduğunun karara bağlanmasında İl veya İlçe İdare Kurulları yetkili olmalarına rağmen bu sistem işlememekte ve vergisel açıdan karşıt incelemeler sekteye uğramakta ve bu vesile ile de mali idare beklentileri karşılanamamaktadır. Bu sistemi işler hale getirecek uygulamalar ile Ticaret Mahkemelerinin durumu kolaylaştırıcı programlar yapılmalıdır.
8. Hak sahipliği ile ilgili evi orta hasarlı ve ağır hasarlı vatandaşlarımıza sağlanan destek evleri az hasarlı olan vatandaşlarımız içinde uygulamaya konulmalıdır.
9. Kiracı olan vatandaşlarımızın evlerinin yıkılması veya ağır hasarlı olması durumunda ev sahiplerinin itiraz ederek evlerini az hasara çevirmesi nedeniyle uğradığı hak kaybını giderecek çözümler üretilmelidir.
10. Kiracılara verilen 3.000 TL ev sahiplerine verilen 5.000 TL kira desteği artan enflasyon, ağır ekonomik koşullar dolayısıyla ayrım yapılmadan revize edilmeli, tutar arttırılmalıdır.
11. Evleri az hasarlı olsa dahi psikolojik olarak özellikle yüksek katlı binalarına giremeyen vatandaşlarımıza da konteyner ve prefabrik yaşam alanlarına erişimi sağlanmalıdır.
12. Elektrik ve doğalgaz faturalarının tutarları ertelemeye tabi tutulmaksızın üzerleri çizilmelidir.
13. Hatay’ın özellikle iklim koşulları (sıcak ve kurak) göz önüne alındığında acilen kalıcı konutların ve yaşam alanlarının bir an önce yapılması gereklidir.
14. Orta Hasarlı konutların önce yıkılacağının ardından güçlendirmeye tabi tutulacağının açıklanması kamuoyunda belirsizliğe ve bilgi kirliliğine neden olduğundan acilen aydınlatma metni yayınlanmalıdır.

CHP Hatay Milletvekilinin iki Bakanlığın cevaplaması istemiyle verdiği önergenin soruları şu şekilde:
1- Hatay’ı Özel Afet Bölgesi ilan edilmesi yönünde bir çalışmanız var mı?
2- Hatay’da mukim kişi ve kuruluşların etkilenme oranları kategorize edilerek teşvik/destek planlamaları yapmayı, finans sektörü karşısında kolaylaştırıcı ve genişletici imkanlar oluşturmayı, vergi ve sosyal güvenlik yüklerini hafifletici istisnalar ve muafiyetler tanınacak mı?
3- Kentteki ihracatçıları teşvik etmek, kalkındırmak ve sürdürülebilir karlılıklarını temin etmek amacıyla kısmen de olsa verilen sübvansiyonların nispetini artırmayı, bu uygulamanın temel gıda maddeleri ile sert çekirdekli meyve ve sebze ihracatını da kapsayacak konuma getirecek misini?
4- İşveren üzerindeki yükü azaltmak adına, deprem bölgesinde ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelerde çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerinin kısmen veya tamamen Hazine tarafından karşılanması ve de vergi yükünü azaltıcı şeklinde bir istisna ya da muafiyet uygulaması yapılacak mı?
5- Tahakkuk eden cari dönem vergileri ile sosyal güvenlik alacaklarını faizli veya faizsiz bir şekilde gelecek aylar veya yıllara yayma gibi bir uygulama gündeminizde var mıdır?
6- Halen Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağımsız Vergi Dairelerinin hak ve yükümlülükleri kâğıt üzerinde niyabeten Mersin il ve ilçelerine dağıtılmıştır. Bu sistemin işlerliği bulunmamaktadır. Mükelleflerin hakkı olan KDV iadelerinin hızlı ve tek elden yapılması, bu konudaki sorunlarının tespit edilip ona göre değerlendirilmesi, vergi dairelerinin kendi yetki alanında çalışmalarının ihyası, gerektiğinde ihtisas vergi dairesi oluşturarak hizmetin ifasının sağlanmasının aciliyetiçerçevesinde yapılması düşünülen kolaylaştırıcı bir programlama var mıdır?
7- Teminat Mektupları ile alınan KDV iadelerinde Teminatın 5 iş günü içerisinde çözülmesi kanuni zorunluluktur. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde çözülmeyen teminat mektupları ile işlem görmeyen YMM Tasdik Raporlarının işlevsel konuma getirme yönünde bir çalışma bulunmakta mıdır?
8- Defter ve belgelerin zayi olduğunun karara bağlanmasında İl veya İlçe İdare Kurulları yetkili olmalarına rağmen bu sistem işlememekte ve vergisel açıdan karşıt incelemeler sekteye uğramakta ve bu vesile ile de mali idare beklentileri karşılanamamaktadır. Bu sistemi işler hale getirecek uygulamalar ile Ticaret Mahkemelerinin durumu kolaylaştırıcı programları var mıdır?

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.