Tarihi bir sorumluluk üslendiler… Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kuruldu

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Tarihi bir sorumluluk üslendiler… Bu komisyona çok büyük iş düşüyor!

İskenderun depreme hazırlık gerçeği ile mecliste yüzleşti…

İzmir’de yaşanan deprem gerçeği, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan İskenderun’un depreme hazır olmadığı gerçeği ile yüzleştirdi. 2 Kasım 20202 tarihli İskenderun belediye Meclis toplantısında 2012 yılında İskenderun belediyesinin İskenderun’da Arama Kurtarma ekibi kurduğu ancak 2014 yılında merkezi hükümet tarafından Hatay’ın 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir olması dolayısıyla bu çalışmanın da rafa kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kentin olası bir depreme karşı donanımlı olması gerektiği düşüncesinden yola çıkan İskenderun Belediyesi 2 Kasım 20202 tarihli oturumunda meclisteki üç siyası partinin önergesi ile İskenderun’da Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun kurulmasına karar verildi.

Tarih boyunda her yüz yılda bir yıkıcı deprem yaşayan Hatay’da 2000 yılının başından bu yana deprem olacağı ihtimalini dile getiren bilim adamları, her fırsatta Hatay’ın depreme karşı hazırlıklı olması yönünde uyarılarda bulunmasının yanı sıra;  genelde Türkiye’nin özelde de Hatay’ın kurum ve kuruluşlarıyla, sendikalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla depreme hazırlıklı olması uyarılarının dikkate alınması gerektiği yönünde önerilerde de bulunuyor.

CHP, MHP ve Ak Parti’nin önergesiyle meclis harekete geçti!

İskenderun Belediye Meclisi bu günkü oturumunda CHP, MHP ve Ak Parti Belediye Meclis Üyelerinin önergesiyle Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nu kurdu. Oy birliği ile alınan kararın ardından beş kişi şeklinde oluşturulan komisyon üyelerine meclis bir yıllığına görev verdi.

Ak Parti Grubu adına önerge; Grup Sözcüsü Muharrem Dingil, MHP Grubu adına Grup Sözcüsü Emir Selim Yazar, CHP grubu adına da Grup Sözcüsü Bülent Kırmızıoğlu tarafından sunuldu.

Komisyonda; Sedat Bakır, Erdem Ünlüçetinkaya, Mecit Boğusoğlu, Bülent Kırmızoğlu, İsa Saraçoğlu görev aldı.

Kuzeydoğu Anadolu Fay kuşağı üzerinde bulunan Hatay’da oluşabilecek depremlerin büyük hasarlara yol açacağı düşüncesinden yola çıkan meclis, olası bir depremde yaşanabilecek olumsuz etkileri azaltmaya yönelik çalışmaların başlatılabilmesi ve olası afet sonrasında yardım ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanabilmesi için İskenderun Belediyesi bünyesinde Deprem ve Doğal Afet Komisyonu oluşturulması talebini dikkate alan İskenderun Belediye Meclisi, mecliste grubu bulunan üç siyasi partinin önergesiyle teklifi oy birliği ile onayladı.

Önergede şu görüşlere de yer verildi:

“5393 sayılı Belediye Kanununun 24 maddesinde yer alan belediye meclis üyeleri arasında en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İhtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur ve İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır. Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü İhtisas Komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenidir. Çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetleri aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir hükümleri yer almaktadır.”

Erdem Ünlüçetinkaya: Komisyonun çok önemli bir misyonu var!

“Bölge deprem bölgesi olmasına rağmen bu güne kadar depremle ilgili ciddi bir araştırma yapılmadı. İskenderun’un zeminde sıvılaşma var” diyen Ak Partili Meclis üyesi Erdem Ünlüçetinkaya, meclis oturumunda yaptığı konuşmada; on yıl öncesinde atılan binaların temellerinin zemin yapısından kaynaklı sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti. Çetinkaya,  Kurulan komisyonun çok önemli bir misyonu olduğunu belirterek Komisyonun kurulması ile ilgili meclisin tavrını teşekkür ederek onurlandırdı.

İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı: “Biz sorumluluğumuzu yerine getirelim,Komisyona çok büyük iş düşüyor.

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun kurulması ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı “biz sorumluluğumuzu yerine getirelim, Komisyona çok büyük iş düşüyor. Bunu her deprem felaketinden sonra konuşuyoruz. Umarım olabilecek şeyleri maksimum bazda gerçekleştirelim. Kolay olmayacaktır” diyerek “en basitinden bir durum İskenderun Belediyemizin binası.” diyerek CHP Meclis üyesi Bülent Kırmızıoğlu’na söz verdi.

Kırmızıoğlu’ndan İskenderun’a da AFAD kurulması talebi

Kırmızıoğlu, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun kurulması önerisinin gündeme geldiğinde Yazı İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili bilgi istediklerini, kendilerine iletilen bilgi ve dokümanlarda 2012 yılında İskenderun belediyesi tarafından depreme karşı hazırlık yapıldığını ancak bu oluşumun merkezi hükümet tarafından Hatay büyükşehir statüsüne alındığında unutulup rafa kaldırıldığını vurguladı.

CHP Meclis Üyesi Kırmızıoğlu, konuyla ilgili mecliste söz alarak şunları konuştu:  İskenderun belediyesi 2012 yılında İskenderun’da Arama Kurtarma ekibi Kurmuş. Ama maalesef merkezi hükümetin 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Hatay Büyükşehir kurulması dolayısıyla İskenderun Belediyesinin 2012 yılında İskenderun’da yaptığı bu hazırlık boşa çıkmış 9 kişilik ekip ve ekipmanları Büyükşehir’e devredilmiş. Bu yapılan çalışmada; toplanma yerleri, eğitim yerleri, araç gereçlerin konuşlanacağı yerler belirlenmiş. Bu gün geldiğimiz noktada ne çadırımız, olası bir kimyasal bir reaksiyona karşı bunu ölçebilecek cihazımız,  kurtarma ekip ve ekipmanlarımızın olmadığını görüyoruz. Bu bizim ayıbımız değil. Belediyenin de eksikliği değil. Yasada oluşan bir boşluğun sonucu olarak yorumlamak lazım.  Sonuçta yaşanan bir durum. En son yaşanan İzmir depreminden sonra görüldü ki kurulan bu komisyonun çok ciddi çalışıp yasada da belirtiği gibi, uzman kişilerden, STK’lardan ve sendikalardan, bilirkişilerden yardım alır. Biz komisyonu oluşturduğumuzda ilgili yerlerden yardım alacağız.

Bir de başka bir konu. Merkezi hükümet ve bakanlıklarla ilgili ilişkilerinizi göz önünde bulundurarak 1999 yılında üç bakanlığın ayrı ayrı kurtarma ekipmanları altında birleştirerek Afet Acil Durum Başkanlığı oluşturmuş ve bu yönetim başkanlığı valinin başkanlığında ilde konuşlandırılmış ilçelerde değil. İskenderun’un bulunmuş olduğu coğrafi konum Belen geçidinin Antakya merkez ile olan tek ulaşım noktası. Olağanüstü büyük bir depremde belen Geçidinin kapanması gerçekleşirse ‘Allah korusun’ orada oluşan AFAD’ın İskenderun ve diğer ilçelere müdahale etmesi ve yardımda bulunması ortadan kalkar.” dedi.

 

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.