Mahkeme Belediye Meclisinin TÜRGEV Kararını İptal Etti

Yayım tarihi:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Meclisinin, 06 Şubat 2018 tarih ve 12 sayılı kararıyla, TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) 49 yıllığına mülkiyeti belediyeye ait 5.353.05 metrekarelik arsanın bedelsiz olarak verilmesine karşı CHP’nin açtığı davada mahkeme, Belediye Meclisinin kararını iptal etti. Mahkeme, karara ilişkin 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere kararı oybirliğiyle aldı. İskenderun Belediye Meclisi’nin tahsis kararını oy çokluğuyla; 15 ´hayır´ oyuna karşılık, 16 ´evet´ oyu ile kabul etmesi kentte büyük çoğunluk tarafından tepki ile karşılanmıştı.

İskenderun Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Gazanfer Dik’in, Hatay 1. İdare Mahkemesine açtığı İskenderun Belediye Başkanlığı aleyhine açtığı davada, mahkeme, oybirliğiyle aldığı ve meclisin kararını iptal ettiği kararda şu ifadeler yer aldı: “…18.07.2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazineye Ait taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu´nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun´un Ek 4. maddesinde, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müşterek belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebileceği kurala bağlanmıştır. Bu durumda 4706 sayılı Hazineye Ait taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu ve adı geçen kanunun Ek 4. maddesi uyarınca çıkartılan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulama kapsamının; Hazine taşınmazları ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarla sınırlı olduğu, belediyelere ait taşınmazların ise bu kapsama dahil olmadığından belediyeye ait taşınmazlar lehine irtifak tesisinde, adı geçen kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı sonucuna varılmıştır. Nitekim; 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giden Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendinde, belediye taşınmazları hakkında süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine belediye meclisinin karar verebileceği düzenlenmesine yer verilmiştir. Dava konusu olayda; belediyelere ait taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak haklarının Belediye Kanunun 18/e maddesiyle en çok 30 yıl süreyle sınırlandırıldığı halde, İskenderun belediyesine ait taşınmaz üzerinde, kapsamı dışında olmasına rağmen 4706 sayılı kanun uyarınca 49 yıllığına irtifak hakkı tesisine konu meclis kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.