CHP’Lİ ŞAHİN’DEN KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI GETİRECEK KANUN TEKLİFİ

Published on:  /   Yorum yapılmamış

 

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, sigortalı kadın vatandaşların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın doğum borçlanması hakkından yararlandırılması, sigortalılık başlangıç tarihi esas alınmadan tüm kadınlara doğum borçlanması olanağı tanınması için kanun teklifi verdi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun mevcut halinin, kadınların doğumdan dolayı çalışmadıkları 2 yıllık süre için 3 çocuk ile sınırlı olmak üzere borçlanma yolu ile sigortalılıklarına sayabilme imkanı sağladığını belirten CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, doğum borçlanmasının Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde düzenlenmiş bulunan hizmet borçlanması türlerinden biri olduğunu, normal şartlarda çalışılmayan günlerin kişinin emekliliğine yarar şekilde gün kazandırmazken, borçlanılan sürelerin emeklilik açısından sanki çalışmış gibi değerlendirildiğini ve gün kazandırıldığını söyledi. İlgili kanununa göre kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için doğumun ilk sigortalı olduğu tarihten sonra meydana gelmesi gerekmekte. Bu nedenle kadınlar işe girmeden önce yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamakta.
Benzer şekilde erkeklere sigortalılık öncesinde askerlikte geçen sürelerini borçlanabilme hakkı verildiğinin altını çize Şahin, ‘‘Söz konusu uygulama sadece doğum yapan kadınların sigortalı olduktan sonraki doğumlarını kapsamakta, herhangi bir sigorta girişi olmayan kadınlar kapsam dışı bırakılmaktadır. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Aynı zamanda kadınların hemcinsleri arasında da ayrımcılığa yol açmaktadır. Bu nedenlerle vermiş olduğum kanun teklifi ile Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ilkesiyle uyumlu bir şekilde doğum yapan kadınlar arasındaki ayrımcılığın giderilmesi amaçlanmıştır.’’ dedi.

Genel sağlık sigortalı ve isteğe bağlı sigortalı ayrımı yapılmaksızın, tüm sigortalı kadın çalışanlara “doğum borçlanması” hakkının verilmesinin, Anayasanın “kanun önünde eşitlik” ilkesini gereği macburi bir durum olduğunu söyleyen CHP’li Şahin, Anayasa’daki ‘Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.’ ibaresi ile uyumlu , kadınların sosyal alanda erkeklerle eşit hak ve yükümlülüklere erişmelerine ve güvenceli bir hayat sürdürmelerine olanak sağlanması için kanun değişikliği taleplerinin olduğunu belirterek ‘‘Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olmasına bakılmaksızın, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla çalışma hayatına atılmadan önce doğum yapan annelerin SGK öncesi doğum borçlanması hakkına kavuşmalarını istiyoruz.’’ dedi.

 

 

 

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.