Arsuz Kent Konseyi Genel Sekreteri Sakaroğlu Türkiye Kent Konseyi Adana izlenimlerini paylaştı!

Published on:  /   Yorum yapılmamış

 Arsuz Kent Konseyi Genel Sekreteri Ziraat Mühendisi Leyla Sakaroğlu,  11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Adana´da gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyi Platformu 28. Genel Kuruluna Arsuz Kent Konseyini temsilen katıldı.

Moderatorlüğünü Çağ Üniversitesi´nden Prof. Dr. H. Mahir Fisunoğlu´nun yaptığı Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal/Dayanışma Ekonomisi” Sempozyumunda, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Siyaset Yazarı Orhan Bursalı, “Büyümenin Sınırları”ndan Günümüze Dünyanın ve Türkiye´nin Durumu”; Herkese Bilim Teknoloji Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Yüzak, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Paylaşım Ekonomisi”; Teknoloji Yönetimi Danışmanı Müfit Akyos,

: Akıllı Uzmanlaşma”; Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, “Küreselden Yerele İş birliği İçerisinde Sürdürülebilir Kalkınma” konularında sunum yapıldığını kaydeden Arsuz Kent Konseyi Genel Sekreteri Leyla Sakaroğlu,  Genel Kurul izlenimlerini Ekogündem Gazetesi okurlarıyla paylaştı.

 

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Adana toplantısına katılan Sakaroğlu, Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal/Dayanışma Ekonomisi temasıyla Türkiye Kent Konseyleri Platformu gerçekleştirdiği 28. genel kurulunda  dönem sözcülüğü Adana Kent Konseyine devredildiğini de anımsattı.

  

TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ PLATFORMU 28.GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ  11-12 Haziran 2022 Adana

 

TKKP 28.Genel Kurulu 11-12 Haziran 2022 tarihinde “Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal/Dayanışma Ekonomisi” temasıyla Adana’da gerçekleştirilmiştir.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen “Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal/Dayanışma Ekonomisi” Sempozyumunun moderatorlüğünü Çağ Üniversitesi’nden- Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU yapmış, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Siyaset Yazarı Orhan BURSALI, “Büyümenin Sınırları”ndan Günümüze Dünyanın ve Türkiye’nin Durumu”; Herkese Bilim Teknoloji Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem YÜZAK, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Paylaşım Ekonomisi”; Teknoloji Yönetimi Danışmanı- Müfit AKYOS, “Bölgesel Üstünlüklerin İnşasında Bir Keşif Süreci: Akıllı Uzmanlaşma”; Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri- Doç. Dr. Ergül HALİSÇELİK, “Küreselden Yerele İş birliği İçerisinde Sürdürülebilir Kalkınma” konularında sunumlarını gerçekleştirmiştir.

 

Dünya ekonomisinde Covid 19 Pandemisi nedeni ile oluşan iktisadi çalkantı/ duraklama, aslında, neo liberal uygulamaların yarattığı sorunların bir sonucu olarak görülmelidir. Bu çerçevede günümüzde hızlı nüfus artışı, tarım alanlarının doğal çevre aleyhine genişlemesi, göçler, sağlık, eğitim, hızlı kentleşme, gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk genel bir sorun haline gelmiş, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark derinleşmiştir.

 

Bu dönemde yeni kalkınma modelleri tartışılmaya başlanmış, sosyal dayanışma ekonomisi de bunlardan bir tanesi olmuştur. Kadim toplumsal dayanışma temelli ekonomik inisiyatifler, teknoloji yardımı ile gelişmeye başlamış dolayısı ile sosyal/toplumsal dayanışma ekonomisi ekonomik, toplumsal, politik, çevresel bütüncül bir boyutta geniş uygulama alanları bulmaya başlamıştır.

 

Orhan BURSALI “Çevre ve nüfusu dikkate alan bir büyümenin dünyanın yararına olacağı”, bu anlayışın toplum, şirket ve hükümetler tarafından benimsenmesinin savunulduğunu belirtti.

 

Özlem YÜZAK, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkelerini açıkladı. Öngörülen değişimin tarihi alışkanlıklar nedeni ile güç olduğunu  belirtti.

 

Müfit AKYOS; “Günümüzde Belediye” kavramının yerini “yerel yönetim” kavramının almasının, değişim talebinin bir sonucu olduğunu, değişim ve yeni anlayışın “halka sorarak hizmet üretme” üzerine yoğunlaştığını anlattı.

 

Doç. Dr. Ergül HALİSÇELİK; “Belediyeler merkezi hükümet tarafından ayrılan kaynakların “mali sürdürülebilirlik endeksi” ve “kurumsal kapasite endeksi” dikkate alınarak tahsisini savundu.”

Sempozyumun Sonuç Bildirgesinde, Kent Konseylerinin Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal/Dayanışma Ekonomisi konusundaki rolleri ise aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kentteki çok sayıda aktörü bir araya getirmesi ve bir araya gelmenin iyi yönetilmesine katkı sağlanması; ancak, bu sırada kendisine yüklenen çok fazla misyon arasında dikkatli bir seçim yaparak güç ve etkinliğini “doğru” kullanması.

 

 1. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma (tarım, su kaynakları yönetimi, yoksulluk çalışmaları, enerji, ulaşım vb.) yapılacak çalışmaların farkındalık yaratması.

 

 1. Mahalle Meclisleri / komiteleri kurulmasını sağlayarak yerel demokrasinin inşasına katkı sağlaması.

 

 1. Özellikle iklim krizi konusunda hazırlanacak eylem planı için farkındalık yaratılması.

 

 1. Tüzel kişilik kazanma konusunda yasal düzenleme için çalışma yapılması.

 

 1. Özel temalı konular (sosyal dayanışma ekonomisi/paylaşım ekonomisi gibi) konularda çalışmalar/sempozyumlar yapılması.

 

 1. Kurumsal kapasite endeksi ve mali sürdürülebilirlik endeksi konusunda farkındalık Yaratarak kentlere kaynak ayırımında rasyonelleşmesine katkı sağlanması için çalışmalar yapılması.

         28.Genel Kurulun  2. oturumunda;

 • TKKP ‘nin ilkeler ve işleyişini düzenleyen  metnin oluşturulması konusunda ilgili Kent Konseylerinden önerilerin alınıp süreçle ilgili bilgilendirmelerin yapılarak 29. Genel kurula kadar çalışmaların tamamlanması,

 

 

 • TKKP olarak, Gezi davasında hüküm giyenler, kayyum atanan belediyeler ve benzer gerekçeler ile çalışması engellenen kent konseyleri ile siyasi ve ekonomik olarak baskıya uğrayan NESİN Vakfına destek verilmesi ;

 

 • TKKP Genel Kuruluna ekonomik , fiili engellemeler nedenleriyle katılamayan kent konseyleri için ilgili belediyelerle yazışmalar yapılması;
 • Kayyum atanan Belediyelerdeki Kent Konseylerinin; hukuken ve fiilen çalışabilmeleri için ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile gerekli yazışmaların yapılması;

 

 • Konseylerin ayni ve nakdi giderlerinin karşılanması için özerkliğinin sağlanmasında TKKP çalışmalarının ilgili makamlara iletilmesi;

 

 • Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Kent Konseylerinin iç işleyişine ve özerkliğine yönelik müdahalelerinin kabul edilemez olduğunun vurgulanması;
 • Genel Kurulların sonuç bildirgelerinin başta ilgili Bakanlıklar ve Belediyeler olmak üzere  tüm paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması ;

 

 • Siyasi partilerin kurduğu/kuracağı Kent Konseylerine ilişkin oluşumlarda , TKKP’nin belirlemiş olduğu ilkeler ve söylemler bütünlüğü içerisinde  hareket edilmesi konularında görüş birliğine varılmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.