Arapça Yabancı Dil kapsamına alınsın!

Published on:  /   Yorum yapılmamış

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, anadili Arapça olan yurttaşların dillerinin “yabancı dil” kapsamında görülmesi, seçmeli dersin açılmasının okul müdürlüklerinin keyfiyetine ve olanaklarına bırakılması hakkında Milli Eğitim  Bakanı Ziya Selçuk’a cevaplanması istemi ile soru önergesi verdi.
“Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarınmüfredatında ‘Yabancı Dil’ kapsamındayer alan Arapça dersinin; okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında,kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabileceği belirtilmektedir.”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 25.02.2021

 

                                                                      

 

Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ

HDP Adana Milletvekili

 

22 ülkenin resmi dili olan Arapça, dünya üzerinde 500 milyon insan tarafından konuşulmakta iken Türkiye’de yaşayan halklar arasında Arapça anadil olarak oldukça yaygın konuşulmaktadır.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıfların müfredatında ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ ve ‘Yabancı Dil’ olarak seçmeli dersler yer almaktadır. MilliEğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ifade edildiği şekliyle;‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’;“Ülkemizde var olan yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarabilmek ve bu alanda toplumun da ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılından seçmeli olarak uygulanmaya başlanan…” olarak anlatılmaktadır. ‘Yabancı Dil’ kapsamında yer alan Arapça dersinin; okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabileceği belirtilmektedir.

 

Bu bağlamda;

  1. Arapça dili neden ‘Yabancı Dil’ olarak kabul edilmiştir? Türkiyeli, anadili Arapça olan yurttaşlar ‘yabancı’ mıdır?

2.Yıllardır müfredatta yabancı dil seçmeli dersi olarak sunulan Arapça dilinin ülkemizde ‘yaşayan diller’ olarak görülmesi için Bakanlığınız tarafından çalışmalar yapılacak mıdır?

3.“Yabancı Dil’ kapsamında yer alan Arapça dersinin; okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecek olması”, bahsedilen “imkan ve şartlar” olmadığı takdirde öğrenciler tarafından dersin seçilemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu da müfredatın müdürlükler nezdinde uygulanırlığının keyfiliğine neden olabilir. Buna engel olacak çalışmalarınız var mıdır?

4.Arapça dili öğretmeni ataması yapılacak mıdır? Son beş yılda atanan Arapça öğretmen sayısı kaçtır?

  1. Arapçaya inanç/din öğretimi temelinde bakılmaktadır, bu da dile tek yönlü bir anlam yüklemektedir. Bu eksen dışında dil öğretimi/eğitimi amacı ile Arapça dersleri vermek üzere çalışmalarınız olacak mıdır?
  2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Arapça dilinin yaşayan diller bağlamında değerlendirilmesi amacı ile yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

7.Türkiye’de yaşayan halkların anadilinde eğitim alabilmeleri için Bakanlığınız tarafından çalışmalar yapılacak mıdır?

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.