Hrant Dink Vakfı koordinasyonunda “Yeni Bir Söylem Eğitmen Eğitimi” tamamlandı

Published on:  /   Yorum yapılmamış

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “Yeni Bir Söylem Eğitmen Eğitimi” tamamlandı. Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul’dan  katılımın olduğu proje;  Türkiye´de bir arada yaşama imkanını güçlendirmek için kamu, sivil toplum ve medya sektörleri arasındaki işbirliğini artırarak, Suriyelilere yönelik ayrımcılığı ve ayrımcı söylemleri sorgulamayı ve farklılıklara saygılı yeni bir dil ve söylemi desteklemeyi amaçlıyor.

Hrant Dink Vakfı koordinasyonunda Hayata Destek Derneği, Sabancı Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından düzenlenen yeni bir söylem, diyalog, demokrasi ve bir arada yaşama katkı sunan çalışmaya, İstanbul, Hatay ve Şanlıurfa’dan medya mensubu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden sosyal hizmet uzmanları, AAR Japan, bağımsız eğitmen, Yeryüzü Doktorları, Hukuk Kliniği Birlikte Yaşam İstasyonu, UNHR ve Hukuk Kliniği, Concern Worlwide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir, Göç İdaresi ve Işık Üniversitesinden sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim ile Kalıp yargı ve nefret söylemine alternatif  yeni bir söylem ve diyaloğa doğru  medyada ve yaşamın birçok alanında  alternatif söylemin yaygınlaştırılması ifade edilirken  eğitimde çalışmasında az bilinen ve kullanılan bir tabir olan alternatif söylemin önemine vurgu yapıldı. Nefret ve ayrımcılıkla mücadele eden insan hakları ve değerlerini temel alan olayları başka açılardan görme anlama ve anlamlandırmaya olanak tanıyan alternatif söylemin hak odaklı bir dil ve anlayış olduğu ifade edildi.

5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen eğitim ile; Kalıp yarıgı ve nefret söylemine alternatif  yeni bir söylem ve diyaloğa doğru  medyada ve yaşamın birçok alanında  alternatif söylemin yaygınlaştırılması ifade edilirken  eğitimde çalışmasında az bilinen ve kullanılan bir tabir olan alternatif söylemin önemine vurgu yapıldı. Nefret ve ayrımcılıkla mücadele eden insan hakları ve değerlerini temel alan olayları başka açılardan görme anlama ve anlamlandırmaya olanak tanıyan alternatif söylemin hak odaklı bir dil ve anlayış olduğu ifade edildi.

Eğitmen eğitimi programında; insan hakları ilke ve değerleri, ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele yöntemleri, göç farkındalığı, mülteci hakları, ilkeli habercilik, nefret söylemi ve alternatif söylem konularını içeren oturumların yanı sıra eleştirel düşünme, aktif dinleme ve iletişim, sunum teknikleri gibi katılımcıların eğitmenlik becerisi edinmelerini hedefleyen oturumlarda kamu, medya ve sivil toplum sektörlerinden gelen Katılımcılar;  diğer katılımcıların deneyimlerini dinleme ve kendi deneyimlerini paylaşma alanları da buldu.

Eğitmenler tarafından katılımcılara sunulan çalışmada; Alternatif söylem nefret söylemi ve ayrımcılık ile mücadele etmenin yöntemlerinden biridir. En basit tabiriyle alternatif söylem nefret söyleminin yerine olumlu bir alternatif sunan anlatıdır. Ancak alternatif bir söylem yalnızca yeni ve farklı kelimelerin kullanılmasından ibaret değildir. Alternatif söylemde olaylara dair yeni ve olumlu bir bakış açısı sunulur alternatif söylem açıklık farklılıklara saygı duyma özgürlük ve eşitlik gibi insan hakları ve demokratik değerleri temel alır olayları başka açılardan görmemizi anlatmanızı ve anlamları sağlayan yeni anlatılar önerir farklı hikayeleri öne çıkarır bu anlamıyla alternatif söylem hak odaklı bir dil ve anlayış ile oluşturulur. Alternatif söylemin tasarlanması amacının ve vizyonunun belirlenmesi Hedef kitlenin tanımlanması ile mümkün olduğu anlatıldı.

Alternatif söylem oluşturulma adımlarının dört aşamada değerlendirilebileceğini bunların bir aşamasında; alternatif söylem oluşturmak için söylemeyin analiz edilmesi, etkin bir alternatif söylemin tasarlanması, bu söylemenin hayata geçirilmesi ve etki ve sonuçlarının değerlendirilmesi” ile mümkün olduğu ifade edildi.

Nefret söylemini analiz etmek için “hangi gruptan ya da kimlikten bahsedildiği bu gruba veya kimliğe nasıl yaklaşıldığı, sosyal siyasi ve tarihsel bağlamının ne olduğu, bilgi kaynakları ve verilerin nelerden oluştuğunu, konuşmacının dinleyici kitlesi üzerindeki etkisi ve gücünün ne olduğu, hangi iletişim ve yaygınlaştırma araçlarının kullanıldığı ve alternatif söylem ifadesinin etkisi ve sonuçlarının neler olabileceğini değerlendirilmesi ile mümkün olduğu ifade edildi.

Etkin bir alternatif söyl       em tasarlarken amaç vizyon belirlenmesi, Hedef kitlenin tanımlanması, verilecek mesajın içerik ve tonunun kararlaştırılması ve kullanılacak araçlarının seçilmesinin önemli olduğu belirtilen çalışmada; alternatif söylemin hayata geçirilmesi ise etki gücü olan kişilerin belirlenmesi iletişim aktörlerinin sürece dahil edilmesi, ilgili olabilecek bütün tarafların alternatif söyleme dahil edilmesi ve alternatif söylemin etkisinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.