“Körfezdeki sanayinin yarattığı hava kirliliği CİMER’de!”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Çevre Koruma Derneği , bu gün CİMER’e yaptığı yazdığı dilekçe ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kapsamında; ava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ve bu tebliğe bağlı olarak yayınlanan Genelge kapsamında Hatay İli İskenderun ve Payas İlçelerinde ve özellikle OSB Bölgelerinde yer alan, Termik Santraller, Demir Çelik Fabrikaları, Gübre Fabrikaları ve diğer sanayi tesisleri hakkında bilgi talebinde bulundu.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Yıldırım Kara,  yaptığı açıklamamsında; “ bu gün 02.09.2019 tarih 1902808829 Başvuru sayısı ile aşağıda detaylarını sizlerle paylaştığımız sorularımıza yanıt  almak üzere  CİMER’e  başvuruda bulunduk” dedi ve dilekçenin bir örneğini de basın aracılığı ile kamuoyuyla paylaştı.

Bölgemizde yoğun ve artan düzeyde hava kirliliği kamu sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması nedeniyle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü tarafından; Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ve bu tebliğe bağlı olarak yayınlanan Genelge kapsamında Hatay İli İskenderun ve Payas İlçelerinde ve özellikle OSB Bölgelerinde yer alan, Termik Santraller, Demir Çelik Fabrikaları, Gübre Fabrikaları ve diğer sanayi tesislerinin;

1-Kaç adet olduğu,

2-Yönetmeliklerde belirlenen limit değerlerine uygun şekilde SEÖS kurulup kurulmadığı,

3-Veri toplama ve depolamada KGS2 (İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi) prosedürünün yerine getirilip getirilmediğini,

4-2017-2018-2019 yılı içerisinde hava kirliliği konusunda ÇŞB’ı İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından kaç adet denetim yapıldığı,

5-SEÖS ‘ni kurmayan veya kurulmakla birlikte sınır değer aşımı olan tesisler hakkında İdari işlem yapılıp yapılmadığı ,müeyyide uygulanıp uygulanmadığı,

6-İskenderun ve Payas OSB’de en yakın Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun kaç metre mesafede bulunduğu,

7-Hangi kirletici maddelerinin ölçüm ve denetime tabi olduğu,

8-Ulusal Sınır değer ve DSÖ ‘nün sınır değerlerine uyulup uyulmadığı,

9- NO2,SO2,CO2,O3,PM10 gibi kirleticilerin ölçüm sonuçlarının hangi değer aralıklarında seyir gösterdiğinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini, Saygılarımızla Arz ve talep ederiz.” Denildi.

Dünya Sağlık Örgütü her yıl insanların ölümüne yol açması nedeniyle kömürü görünmez katil olarak tanımlamakta ayrıca Fosil yakıtlar kısa vadede hava kirliliği ve uzun vade de karbondioksit emisyonuna  neden olarak küresel iklim krizine yol açmakta olduğuna dikkat çeken Nermin Yıldırım Kara, “Her insanın sağlığının ve doğanın korunmasının zorunlu olduğu gerçeğinden yola çıktığımızda sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan toz, gaz, is,ve diğer kirleticilerin emisyonlarını kontrol altına almak,insanı ve çevresini hava alıcı ortamlardaki kirlenmelerden  doğacak tehlikelerden korumaya ilişkin olarak usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliği ile belirlenmiştir.” Denildi.

 

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.