‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ibaresi yürülükten neden kaldırıldı?

Published on:  /   Yorum yapılmamış

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, 10 Eylül 2013’deMEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, resmi internet sitesinde Rehberlik Programında hedefler arasında yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliği” hedefinin birkaç saat içinde kaldırılması ve 12 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ibaresinin kaldırılması hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması amacıyla bir soru önergesi verdi.

Hatimoğulları; kadın katliamına dönüşen kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmenin en önemli yolu toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir bütün olarak toplumu bilinçlendirmek iken; kadınların yıllar süren mücadeleleri ile elde edilen kazanımları yok edilmek/sayılmak istenmekte olunduğunu ifade etti. Oysa Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi  (Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) gereğince, Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak/bunun için tedbirler almakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Tüm zeminlerde, devlet politikası olarak uygulanması gereken toplumsal cinsiyet eşitliğinin, MEB hedeflerinden kaldırılmış olması hakkında Bakanlığınızın resmi bir açıklaması olacak mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Şubat 2019’da toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin hizmet içi eğitim modüllerini kaldırmış; Yükseköğretim Kurulu da, “Türkiye’nin değerleri ile mütenasip değil” diyerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projelerini durdurmuştu.  12 Eylül’de yayınlanan Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesinde “…7. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış…tır.”

Tülay Hatimoğulları, vermiş olduğu soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

  1. 10 Eylül’de MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Rehberlik Programının kişisel-sosyal rehberlik hedeflerinden “toplumsal cinsiyet eşitliği” hedefi neden kaldırılmıştır?
  2. Yayınlanmasının ardından birkaç saat içinde web sitesinden toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin kaldırılmasının nedeni “…ailenin altını oyacak, toplumun mezarını kazacak…” gibi gelen tepkiler midir? Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin sehven yayınlanmış olduğu iddiası doğru mudur?
  3. Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikte de görüldüğü üzere “toplumsal cinsiyet eşitliği yürürlükten kaldırılarak” Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasanın 10. Maddesinde yer alan cinsiyetler arası eşitlik ilkesini yok saymaktadır. Bu yok saymayı ortadan kaldırmak için Bakanlığınızca bir adım atılacak mıdır?

4.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalar yürütüleceği yönündeki açıklamalarına karşın toplumsal cinsiyet eşitliğinin hedeflerden, sosyal etkinlikler yönetmeliğinden ve projelerden kaldırılması çelişkili değil midir?

  1. 5. CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemek, Anayasanın 90. Maddesi “Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir… Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” hükmü ile çelişmektedir. Bu çelişkiyi gidermek için çalışmalarınız olacak mıdır?

6.Dini vakıf, dernekler, bazı medya kuruluşları tarafından hedef alınan toplumsal cinsiyet eşitliği temelli hedef/projelerin,bu yoğun kampanyalar sonucunda sonlandırılmasına karar verildiği izlenimi uyanmaktadır. Tüm zeminlerde, devlet politikası olarak uygulanması gereken toplumsal cinsiyet eşitliğinin, MEB hedeflerinden kaldırılmış olması hakkında Bakanlığınızın resmi bir açıklaması olacak mıdır?

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.