İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 01.08.2019 Perşembe günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlanacak.

Gündem maddeleri ise şöyle:

G Ü N D E M:

  • Mülkiyeti Belediyemize ait Aşkerbeyli Mıntıkası 2488 ada 1 parsel üzerinde bulunan 30 adet taşınmazın satışı yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
  • Mıntıka 1952 parsel üzerinde bulunan 2 adet taşınmazın Türkiye Muharip Gaziler Derneğine 10 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
  • Mülkiyeti Belediyemize ait Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi 4 nolu Belediye İşhanında bulunan 1 adet taşınmazın İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Ltd. Şti’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
  • Mülkiyeti Belediyemize ait 2. Mıntıka 857 parsel, 3. Mıntıka 1301 parsel, Bitişik İmar 1788 ada 2 parsel ve Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi 254 parsellerin Amme alacakları Kanununun 8. Maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında, Maliye hazinesine bedelli devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
  • Belediyemizde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin kurulması ve birimin görev, sorumluluk ve yetki esaslarını belirleyen yönetmeliğin görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
  • Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen yönetmeliğinin meclisce görüşülmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi.

   İsmet İnönü Mahallesinde 3402 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere Mahalle Muhtarları hariç 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.