İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Yayım tarihi:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 05.12.2018 Çarşamba günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülerek karar bağlanacak.

 

Gündem maddeleri ise şöyle:     

 

  • Şevre Mıntıkası 1050 nolu ada mevcut imar planında ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullarında konut alanı olarak planlı olup, söz konusu 1050 nolu ada da bulunan parsellerin birçoğunun cephelerinin planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen cephe şartlarına uymaması nedeniyle tek başına imar alamamalarından dolayı Şevre Mıntıkası 1050 nolu adaya yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
  • Mıntıka 299 nolu parselin Hatay İdare Mahkemesinin 31.12.2014 Tarih ve 2013/2346E., 2014/1926K. Sayılı kararı ile imar planı iptal edildiğinden söz konusu parsel plansız alan olarak kalmış olup, 2. Mıntıka 299 nolu parsel bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak planlanmasına ilişkin 2. Mıntıka 299 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
  • Frenkçiftliği Mıntıkası  2522 ada 1nolu parsel, 2523 ada 7 nolu parsel ile 2481 ada 6 nolu parselin bir kısmı Hatay İdare Mahkemesinin 11.02.2015 ve 2013/2104 E., 2015/366 K. sayılı kararı ile imar planı iptal edildiğinden plansız kalmakta olup 2481 ada 4 ve 5 nolu parseller ile 2481 ada 6 nolu parselin bir kısmı Üniversite alanı, park alanı, imar yolu olarak planlandığından Frenkçiftliği  Mıntıkası  2522 ada 1 nolu parsel, 2523 ada 7 nolu parsel ile 2481 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellere  ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü teklifi.
  • İskenderun Teknik Üniversitesi dolayısıyla hissedarı olduğumuz M.K.Ü-TEKNOKENT A.Ş.’nin ortaklığından çıkılması, 2014 yılında yatırılmış olan hisse payının M.K.Ü-TEKNOKENT A.Ş.’den iade alınması ve İskenderun Teknik Üniversitesinin ilerde kuracağı TEKNOKENT gibi Anonim Şirketinden hisse alınması ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi.
  • 10.2018 Tarih ve 59 sayılı meclis kararı ile 2019 yılında alınacak olan ücretler tarifesi belirlenmiş olup, söz konusu kararda “Madde 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelirleri” başlığı altında 3. sıra nolu bendinde sehven “Meclisce mevzi imar planlarında onay harcı olarak” şeklinde karar alınmış olduğundan, “Madde 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelirleri” 3. sıra nolu bendinin “Meclisce onaylanan imar planı ve imar planı değişikliklerinden onay harcı olarak” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
  • 2018 yılı içerisinde 1 adet Mühendis kadrosunda Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücreti olan 2.280,00.-TL’nin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
  • İskenderun Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 30 sayılı meclis kararıyla kabul edilen İskenderun Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile ilgili gerekli kararın alınması hususundaki Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.
Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.