Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyonu: Kadına tanınan haklar samimiyetle uygulanmalı

Yayım tarihi:  /   Yorum yapılmamış

5 Aralık Türkiye’de Kadının Seçme Ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıl dönümü dolayısı ile yazılı bir açıklama yaptı. Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Adına Av.Meral Asfuroğlu, açıklamasında; kadının her alanda erkeklerle eşit oranda temsil edilmesi, uluslar arası sözleşmelerle kadına tanınan hakların samimiyetle uygulanması için herkesi göreve çağırdı.

Hatay Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Meral Asfuroğlu’nun açıklamamsı şöyle:

Ülkemizde, kadınların ilk kez oy kullandığı TBMM 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935’te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18’e ulaştı. İlk meclisin % 4.5’i kadındır. Son dönem milletvekili seçimlerinde 96  milletvekili ile  bu oran yüzde 16 olmuştur.Yani 84 yılda kadın milletvekili oranı sadece % 10 civarında artmıştır.80 yılda seçilen tüm kadın milletvekillerinin toplamı 426 dır.Yani 80 yıldaki kadın milletvekili sayısı,sadece bir seçim döneminde meclise giren erkek sayısından bile azdır.Oysa bizden sonra seçme ve seçilme hakkının verildiği Avrupa ülkelerde bu oran yarıya yakındır.

Kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını ve bu hakların yasa ile güvence altına alınmasını hedefleyen başta Atatürk olmak üzere genç Cumhuriyetimizi yönetenler,mecliste kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasına ilişkin kararı 5 aralık 1934 yılında aldıktan hemen  sonra,1935 yılında yapılan ilk seçimde,kadın milletvekillerinin meclise girmesini teşvik etmiş,bu hedefi gerçekleştirmek için çeşitli önlemler almışlardır.Kendi dönemleri için 17 kadın milletvekili sayısı ile,% 4.5 kadın sayısı oldukça iyi bir orandır.Ancak aradan 84 yıl geçmiş,kadınlar iş hayatında,toplumsal yaşamda,kültürel alanlarda,eğitimde çok daha fazla sayıda yer almasına rağmen,siyasi yaşamda hak ettiği oranda temsil edilmemiştir. 1935 yılında yapılan ilk seçimde, seçmenlerin yüzde 48’i kadındı.Seçmenlerin yarıya yakınının kadın oluşu,o dönemde kadınların seçme hakkına duydukları isteğin açık bir göstergesidir.

Toplum içinde hak ettiği değeri gören, ekonomik,sosyal ve toplumsal alanda ve siyasi karar mekanizmalarında yer alan kadınlar,aydınlık bir geleceğin güvencesidir. Kadının karar mekanizmalarında hak ettiği şekilde temsili ve siyasi karar mekanizmalarında yer alması, kadına yönelik şiddetin de önlenmesini sağlayacaktır.Özellikle seçilme hakkı yönünden kadına konulan engeller,yarısı kadın olan bir meclis görmemizi mümkün kılmamaktadır.Siyasetçilerin bu konudaki söylemleri ile eylemleri farklıdır.Ülkemizde ekonomi ve siyaset,halen erkekler tarafından yönetilmekte,ekonomik yönden zayıf konumdaki kadın iş hayatında,sosyal hayatta ve siyasette temsil hakkını kullanamamaktadır.Çözüm,nüfusun yarısını oluşturan kadının,siyasette de eşit temsile sahip olması için,önündeki engellerin kaldırılması,kadın kotasının uygulanması,siyasilerin kadın temsili konularında samimi olması ile mümkündür.Yerel yönetimlerde ve  meslek örgütlerinde dahi  sayımızla orantılı olarak temsil edilmemekte olmamız da üzücü bir gerçektir. Toplumsal yaşamın her alanında büyük sorumluluklar yüklenen, gelecek kuşakların yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi olan kadınlarımızın, sahip olduğu haklarının bilincine varmaları büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşama katılımı, karar verme süreçlerinde daha etkin rol oynaması, siyasal alanda daha yüksek oranlarda temsil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması zorunludur.

Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, seçme ve seçilme hakkına kavuşmanın 84. yılında, yüzde 50 temsile ulaşacağımız günlere olan umudumuzu ve inancımızı tekrar ederken, kadına yapılan şiddet, istismar,eğitimden mahrum bırakma vb. gibi haksızlıkların son bulması, toplumun yüzde 50 sini oluşturan kadınların iş, ekonomi, eğitim, sosyal ve siyasal her alanda erkeklerle eşit oranda temsil edilmesi,uluslar arası sözleşmelerle kadına tanınan hakların samimiyetle uygulanması için herkesi göreve çağırıyoruz. Saygılarımızla”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.