“Yerel Medyada Mülteci Kadınlar: Hak Odaklı Habercilik” atölyesi

Yayım tarihi:  /   Yorum yapılmamış

“Yerel Medyada Mülteci Kadınlar: Hak Odaklı Habercilik” atölyesi projesi projesi Atölye çalışması 14-15 Eylül´de Antakya Savon Hotelde yapıldı. Atölye sonunda katılımcılara BM Kadın Ofisi (UnWomen) onaylı katılım belgesi verildi.

Gazeteciler, İletişim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda proje ekibinde uzman olarak çalışan Ceren Eren, hak odaklı haberciliği yaygın medyanın yok saydığını belirterek, yok sayılan insan gruplarını adil ve sorumlu biçimde haberleştiren, insan ve hak merkezli bir haber pratiğinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Yerel Medyada Mülteci Kadınlar: Hak Odaklı Habercilik” atölyesi gerçekleştirilecek. Yerel medya çalışanları, iletişim fakültesi öğrencileri ve toplumsal cinsiyet alanında çalışanlara açık olan atölye 14-15 Eylül´de Savon Otel´de gerçekleşecektir. İki gün sürecek ve karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı atölye çalışmasında sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iletişim fakültesi öğrencileri ve gazeteciler bir araya geldi.

14-15 Eylül tarihlerinde “Yerel Medyada Mülteci Kadınlar: Hak Odaklı Habercilik” atölyesi projesinin ilk gününde Dr. Pınar Yıldız tarafından projenin sunumu, “Medyada Mülteciler: Yaygın Medya Mülteci Kadınları Nasıl Görüyor?” ve “Kadın Odaklı Habercilik” konsunda da projenin medya uzmanı N. Ceren Erol  “Hak Odaklı Habercilik” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İkinci gün mültecilerle ilgili haber yazımı atölye çalışmasının yanı sıra “Ayrımcılıkla Nasıl Mücadele Edebiliriz? Neler Yapabiliriz?” ve “Medya ve STK işbirliğinin güçlendirilmesi” konusunu değerlendirildi.

UNWOMEN’ın desteklediği “Mülteci Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Medya Dilini Ve Zihniyetlerini Değiştirebilmek” projesinin Antakya’da düzenlenen ikinci ayağı 14 15 Eylül tarihlerinde Savon Otel’de; Yuva Derneği Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Mor Dayanışma Derneği, Yeşilpınar Kadınları Derneği Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Atölye Çalışmasında çalıştay ve atölyenin de haberi yapıldı.

Medyanın haberleri nasıl verdiğinin önemli olduğunu ifade eden proje sorumlusu N. Ceren Erol, medyanın toplumların yönlendirmesinin önemine dikkat çekerek, “Etik politik olarak sorumlu gazetecilik; etnik, dinsel, kültürel, cinsel kimlikleri ve tercihleri itibarıyla ayrımcılıklara uğrayanlara, dışlananlara, çoğunlukla ancak bir hak ihlalinin mağduru olarak haber olabilenlere, üstelik haklarında bu tür haber yapılırken de hak ihlaline uğramaya devam edenlere ve kendi seslerine kulak verilmeyenlere karşı politik olarak sorumlu ve bu sorumluluğunu sürekli yeniden tanımlayan, sorumluluğunu haberi yazmayı bitirdiğinde de unutmayan her karşısına çıkan çatışmalı konumda tarafını yeniden tarif eden bir gazetecilik/haberciliktir” dedi.

“Neden Kadın Odaklı Habercilik” konusu üzerine konuşan Dr. Pınar Yıldız, kadınların genelde şiddet aile dramı gibi felaket haberlerinin mağduru ya da Faili olarak medyada yer aldığını belirtti Doktor Yıldız medyanın kamuoyunu bilgilendirme işlevini yaparken de kadın hakkı ihlallerine neden olduğunu belirterek şiddetin yeniden üreten haber dili ile kadına yönelik şiddet haberlerinde kadınların en temel hakkı olan yaşam Hakkı dahi ihlal ediliyor.

Kadına yönelik şiddetin ayrıntılı tasvirine yer verilmesi ve töre ve ya namus, kıskançlık gibi nedenlerle ilişkilendirilerek haberleştirilmesi şiddeti meşrulaştırıyor ve normalleştiriyor. Şiddet haberlerinin kadın bedenini teşhir eden bir görselle sunması, şiddete. taciz ve ya tacize uğrayan bir kadının adresinin ve isim bilgilerinin verilmesi, şiddet suçlarının şiddetin mazur gören ve haklılaştıran bir dille haberleştirilmesi birer Hak ihlalidir.” dedi.

Kadın odaklı haberciliğin haber dilini kullanırken toplumsal cinsiyet temelli bir farkındalıkla kurması gerektiğini belirten Dr Pınar Yıldız, haber dilinin kadınlara yönelik hak ihlallerinin yeniden bir hak ihlaline dönüşmeden kullanılması gerektğinibelirtti. Dr. Yıldız, Kadın Odaklı haberciliğin; kadınların özne olduğu olumlu haberlere yer verdiğini,  kadınlarla ilgili yasal düzenlemeleri, hakları uygulamaları takip ederek haberler yapması gerektiğini belirten Dr Pınar Yıldız, “Kadın Odaklı Habercilik,  iş dünyasında ve çalışma hayatında başarılı olan kadınların biyografilerine çalışmalarına daha çok yer verir, kadınları güçlendiren hakları konusunda bilgilendiren haberler yaparken kadın görüşlerine ve bilgisine deneyimine yer verir, aynı zamanda kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve platformların açıklamalarına eylemlerine,  başarı faaliyetlerine yer verir. İşte bu doğrultuda yapılan habercilik kadın odaklı haberciliktir” diye konuştu.

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.