İskenderun Ziraat Bahçesi STK’ların gündeminde!

Published on:  /   Yorum yapılmamış

 

Sivil Toplum Kuruluşları, sendikalar, siyasi parti temsilcileri, İskenderun Çevre Koruma Derneği’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek “Ziraat Bahçesi” gündemli toplanarak görüş alışverişinde bulundu. Toplantıdan çıkan sonuçları “Sonuç Bildirisi”adı altında kamuoyu ile paylaştı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve halen İskenderun kent imar planlarında ‘Kültür Parkı’ olarak görülen, Hatay İli İskenderun Aşkarbeyli mıntıkasında bulunan 237.369,79 m2 büyüklüğündeki parselin şehir hastahanesi ya da başka amaçla kullanımına yönelik girişimlerin kamuoyunda ve basında gündemi meşgul etmesi üzerine 26.12.2017 tarihinde toplantı yapıldı.

Toplantıya; İskenderun Çevre Koruma Derneğinden yapılan açıklamaya göre toplantıya katılan kurumlar şöyle; İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Hatay Tabip Odası İskenderun Temsilciliği, Hatay Barosu Çevre Komisyonu, Hatay Eczacı Odası İskenderun Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği, Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği, İskenderun Belediyesi AKP Meclis Grup Başkanı, CHP Meclis Grup Başkanı ve meclis üyeleri, İskenderun Belediyesi MHP Meclis Grup Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği İskenderun Şube Temsilcisi, Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği başkan ve temsilcileri,, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İskenderun Şube Temsilcisi, İskenderun Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı, Evimiz İskenderun Süpürge Derneği, Ayna Kültür Sanat Derneği, İnsan Hakları Derneği Başkanları, Eğitim-İş Hatay 2 Nolu Şube başkanı, Eğitim Sen İskenderun Şubesi başkanı, Türk Eğitim-Sen Hatay 2 No’lu Şubesi başkanı, HDP İskenderun İlçe Başkanı ve yöneticileri, Vatan Partisi il ve İlçe Başkanı ve yöneticileri, CHP İlçe yöneticileri.”

 

Katılımı ile toplanılmış aşağıdaki konu ve kararların kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir

 

Toplantıda, söz konusu yeşil alanın bütünlüğünün kaybolmasının kent hayatımız açısından herhangi bir kayba neden olmayacağı yönünde bazı çevrelerin görüşlerinin aksine söz konusu yeşil alanın kent havasının kalitesi ve kent yaşamı için vazgeçilmez değerde olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda alınan kararlar aşağıdaki belirtilmiştir.

 1. Söz konusu arazinin bütünlüğü bozulmaksızın yeşil alan olarak kalması gerekli ve zorunludur.
 2. Siyasi Parti gözetmeksizin, bölge milletvekilerine çağrı yapılarak bu gündemin birlikte tartışılması müzakere edilmesi bu konudaki en öncelikli talebimizdir.
 3. Kentin halka açık alan miktarının ve yeşil alanlarının niteliklerinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması gelecek için gereklidir.
 4. Bütüncül, katılımcı ve ekolojik bir kent planlaması şehir planlamasında öncelik olmalıdır.
 5. Gelişmeye açık kamu ve özel sektör binaları inşaa süreçlerinde ve sonrasında, çevreye zarar vermeden ve sonraki gelişim alanları da dikkate alınarak planlanmalıdır.
 6. Bahsi geçen yeşil alan alanın Sağlık Bakanlığına tahsis işleminin yapılıp yapılmadığı hakkında karar vericilerin kent halkına bilgi vermeleri gereklidir.
 7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nde İmar planı değişikliği kararı yokken ve 1/25.000’lik nazım imar planı değişikliği yapılmadan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plan karar değişikliği yapılması ilgili mevzuat gereğince uygun değildir.
 8. Sağlık Bakanlığına Bilgi edinme yasası çerçevesinde başvurularak bölgenin hukuki statüsü sorgulanmalıdır.
 9. En üst siyasi irade ile iletişime geçerek kamuoyu oluşturulmalıdır.
 10. Kamu yararı adı altında yeşil alanlara göz dikilmesi kabul edilmemelidir. Mevcut bitki örtüsü korunmalıdır.
 11. Var olan SSK hastahanesinin ön tarafı, kapasitenin artırılması açısından doğru alandır. Belediyeye ait bu boş alana Acil servisin taşınması arka taraftanda poliklinik girişlerinin olması düşünülmelidir.
 12. İskenderun kent merkezinin sıkışıklığı ve trafik yoğunluğu da dikkate alınarak söz konusu yapı için alternatif bölgelerin (Denizciler-Sarıseki-Denizciler -Arsuz-Dörtyol güzergahları)dikkate alınması gereklidir.
 13. 2-3 dakikalık videolar hazırlanarak kamuspotu şeklinde sosyal medya hesaplarında paylaşılmalıdır.
 14. Meslek Odalarının (Makine-Elektrik-İnşaat-Mimarlar), Baro’nun, Tabip Odaları’nın bu konuyu kendi açısından değerlendirmesi ve görüş bildirmesi gereklidir.
 15. Her kurum kendi binasına konu ile ilgili bez afişler asarak farkındalık yaratmalıdır. Açık ve kapalı toplantılar ile konu halka anlatılarak kamuoyu oluşturulmalıdır.
 16. Konunun Ocak ayının 15.gününden sonra Şubat ayı gelmeden, siyasilerle birlikte tekrar tartışılması ve Hatay Valisi Sn.Erdal Ata’ya bir sunum yapılması kararlaştırılmıştır.27.12.2017 İSKENDERUN ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ”
Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.