“Turizm; yatırım, iş hacmi, gelir, döviz, istihdam demektir”

Published on:  /   Yorum yapılmamış

İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, turizm haftasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; Ulusal ve uluslar arası alanlarda turizmin; yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan da önemli toplumsal ve insani fonksiyonları olduğuna işaret etti…

Kaymakam Hasan Özyiğit, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Turizm insanların sürekli yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahatler ve gittikleri yerlerde geçici konaklamasından doğan ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sosyo-ekonomik faaliyetlerdir. Ulusal ve uluslar arası alanlarda turizmin; yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan da önemli toplumsal ve insani fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran bir nitelik kazanması, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dikkatinin, bu endüstri üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu ülkelerin karşılaştıkları ekonomik darboğazların aşılmasında turizmin yarattığı dinamik ekonomik etkiler, diğer sektörlere canlılık kazandırması, kazanılan döviz gelirlerinin ihracat ve Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) içindeki payının artması ve yarattığı istihdam olanakları, turizm sektörünün ülke ekonomilerindeki önemini hızla arttırmaktadır. Halkları ve kültürleri birbirine yakınlaştıran turizm, küresel olduğu kadar ulusal anlamda da bir barış ve uzlaşı projesidir. Ayrıca sürdürülebilir bir çevreciliğin, kaynakların doğru kullanımı ile bugünkü ve gelecekteki yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli misyon üstlenmektedir. Yeni yatırım alanları oluşturmak, ürün çeşitliliğini arttırmak ve niteliklerini yükseltmek gerçekleşebilecek önemli hedeflerdir. Seyahat alışkanlıklarının değişmesi, teknolojideki hızlı gelişim ve turizmin giderek çeşitlenmesi, her yıl daha fazla insanın yer değiştirmesine ve dolayısıyla sosyal ve kültürel alışverişin artmasına olanak sağlamaktadır. Giderek daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarına geç girmiş olan Türkiye, dünya ortalamasının çok üzerinde bir hızla büyüyerek kısa zamanda yüksek bir ivme yakalamıştır. Ülkemiz bugün turizm pazarında Akdeniz Bölgesi’nin en hızlı büyüyen destinasyonlarından biri haline gelmiş, son on yıldır bir yapısal değişikliğe gitmiştir. Bu değişiklik, turizm sektörünün çalışma biçimi ve koşullarının uluslar arası standartlara uyum göstermeye başlaması  içimindedir. Turizm; emek, yoğun hizmet veren bir sektördür. Turizm sektörü vasıtasıyla edinilecek olumlu imaj, iyi bir Türkiye markasıyla uluslar arası siyasal-sosyal ve ekonomik tüm gelişim ve oluşumlarda daha üstün bir etki gücü elde edinmemizi sağlayacaktır. Dünyada ve ülkemizde modernleşme ve barışın kurumsallaşmasına turizm sektörünün önemli katkılarda bulunduğunu unutmamamız gerekir. Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra, uluslar arası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle, “Turizm Haftası’nı en kalbi dileklerimle kutluyor, sektörün gelişmesine emek veren e ar diliyorum.”

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.